W dniu 28 czerwca br. gościliśmy prof. dr hab. inż. Macieja Chorowskiego – Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Ze strony CNBCh UW gościa przyjmowali:
prof. Ewa Bulska – Dyrektor, mgr Konrad Zawadzki – Zastępca Dyrektora oraz dr Eliza Kurek – kierownik Biura Rozwoju w CNBCh UW.

Celem spotkania było zaprezentowanie naszej działalności w aspekcie współpracy nauki z przemysłem, przedstawienie oferty komercyjnej, a także prezentacja infrastruktury Centrum. Rozmowy
dotyczyły także grantów pozyskanych przez CNBCh UW ze środków NCBiR.

W trakcie wizyty profesor M. Chorowski, zapoznał się z działalnością Analitycznego Centrum Eksperckiego, którego kierownikiem jest prof. Ewa Bulska, Laboratorium Badań Strukturalnych
i Biochemicznych (LBSBio) pod kierownictwem prof. Krzysztofa Woźniaka a także Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej, którego kierownikiem jest prof. Mikołaj Donten.
Poza tym, zaprezentowano panu Dyrektorowi powierzchnie zajmowane przez  Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, którego działalność przedstawił dr Robert Dwiliński – Dyrektor UOTT.

Dr Eliza Kurek opowiada o aparaturze w Analitycznym Centrum Eksperckim (ACE)

Dr Jan Kutner prezentuje Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych (LBSBio)

Prof. dr hab. Mikołaj Donten prezentuje Laboratorium Specjalistyczne Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej (LSMiSE)

Dr Robert Dwiliński opowiada o zadaniach Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii (UOTT)

 

 

 

 

Więcej informacji o NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/

 

piątek, Lipiec 6, 2018 - 10:33