O Grupie

Grupa Badawcza Geochronologii Ewolucyjnej reprezentuje Zakład Paleobiologii i Ewolucji Wydziału Biologii.

Członkowie grupy prowadzą badania przebiegu ewolucji różnych grup organizmów, częściowo na podstawie materiału kopalnego, częściowo posługując się eksperymentalnymi danymi do porównań fizjologii i anatomii dzisiejszych przedstawicieli tych grup.