O Grupie

Grupa Ekologia Siedlisk i Organizmów Wodnych reprezentuje Zakład Hydrobiologii Wydziału Biologii UW.

Zajmujemy się szeroko pojętą ekologią środowisk i organizmów wodnych.

Prowadzimy badania:

  • w różnych typach zbiorników (drobne okresowe zbiorniki, stawy, jeziora, strumienie, rzeki),
  • w różnych strefach zbiornika (litoral, profundal, pelagial),
  • nad różnymi organizmami (glony, rośliny, bezkręgowce, kręgowce),
  • na różnych poziomach organizacji (od poziomu molekularnego, poprzez osobnika, populację, biocenozę, po ekosystem),
  • w laboratorium i w terenie w całej Polsce (m.in. Wisła, Warszawa, Mazury, Tatry).