O Grupie

Zajmujemy się ekologią i ewolucją różnych grup grzybów. Liczbę gatunków grzybów szacuje się nawet na 1 mln, co czterokrotnie przekracza liczbę opisanych gatunków roślin. Choć to właśnie z grzybów izoluje się wiele nowych i cennych substancji wykorzystywanych przez człowieka, a ich rola ekologiczna jest nie do przecenienia, ciągle stanowią one stosunkowo słabo poznaną grupę organizmów. Nasze zainteresowania koncentrują się przede wszystkim na odtwarzaniu ich filogenezy oraz zrozumieniu relacji zależności pomiędzy grzybami a różnymi innymi grupami organizmów. Pracownia Mykologiczna jest częścią Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji.