O Grupie

Członkowie Pracowni Chemii Biomolekuł skupiają się na następujących zagadnieniach:

  • Enzymatycznej syntezie halogenopochodnej aminokwasów aromatycznych (L-tryptofanu, L-tyrozyny, L-fenyloalaniny, L-DOPY), aminokwasów alifatycznych (L-alaniny) i amin biogennych znakowanych izotopami wodoru.
  • Badaniu mechanizmów reakcji metabolizmu halogenopochodnych aminokwasów aromatycznych, aminokwasów alifatycznych oraz amin biogennych katalizowanych przez enzymy przy użyciu metod izotopowych (KIE i SIE).

W ostanich latach wzrosło zainteresowanie otrzymywaniem aminokwasów znakowanych izotopami krótkożyciowymibedących emiterami promieniowania β+, takimi jak 11C, 13N, 18F w związku z ich zastosowaniem w medycynie nuklearnej, a zwłaszcza w pozytonowej tomografii emisyjnej (PET, PositronEmissionTomography). Związki te wykorzystuje się do diagnozowania chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych oraz do badania metabolizmu leków.