O Grupie

Laboratorium Nowych Źródeł Energii prowadzi badania w zakresie układów umożliwiających na efektywną konwersję energii chemicznej na inną formę energii. Głównym tematem badań są ogniwa paliwowe i materiały o właściwościach katalitycznych wykorzystywane w ogniwach paliwowych. Zainteresowania badawcze członków grupy koncentrują się na: nanomateriałach, ogniwach paliwowych, katalizie heterogenicznej oraz właściwościach katalitycznych materiałów.