O Grupie

Grupa jako jedyna w Polsce zajmuje się metodologią spektroskopii NMR w fazie ciekłej. Głównym tematem jej działalności badawczej są poszukiwania nowych i efektywnych metod nowoczesnej spektroskopii NMR, oraz ich zastosowanie w badaniach strukturalnych w chemii i biochemii. Do najważniejszych należą metody pozwalające na uniknięcie ograniczeń związanych z próbkowaniem i przetwarzaniem sygnałów, co jest jednym z najistotniejszych wyzwań współczesnej spektroskopii NMR.