O Grupie

Jesteśmy zainteresowani sposobami traktowania niepewności – zwłaszcza niepewności statystycznych – w praktyce badawczej, oraz poznawczymi konsekwencjami pomijania, ukrywania lub kwantyfikacji niepewności.


Członkowie grupy

dr Tomasz Wyszomirski

Kierownik zespołu

Zespół

dr Tomasz Wyszomirski
e-mail:
tomasz.wyszomirski@uw.edu.pl

Działalność badawcza

Zajmujemy się praktycznym rozwijaniem i stosowaniem metod służących ilościowemu określaniu niepewności wyników. Poza niepewnościami statystycznymi w różnych obszarach biologii prace dotyczą strukturalnej odporności wybranych modeli ekologicznych – zależności wyników od konkretnych sposobów przedstawienia w modelu tej samej ogólnej koncepcji. Stosowany warsztat to m.in. różnego rodzaju symulacje cyfrowe i reanaliza danych istniejących w literaturze.

Współpraca m.in. z: Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Department of Ecological Modelling; Zakładem Bioinformatyki IBB PAN; grupą Ekologia Roślinności i Ochrony Przyrody w ZERiOŚ, a także z innymi zespołami badawczymi dostrzegającymi znaczenie niepewności losowych, w szczególności statystycznych.