O Grupie

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej to zespół specjalistów zajmujących się obserwacją, analizą oraz odwzorowaniem 3D szerokiej gamy preparatów z grupy inżynierii materiałowej oraz próbek biologicznych. Laboratorium posiada na wyposażeniu wysokiej klasy mikroskopy elektronowe SEM i TEM (oba wyposażone w detektory EDS) oraz spektrometry XPS oraz SIMS-TOF.