O Grupie

Laboratorium Informacji Obrazowej jest częścią struktury Zakładu Ekologii Wydziału Biologii posiadającego laboratoria aparaturowe w CNBCh UW. Laboratorium zajmuje się zastosowaniem szeroko pojętych technik obrazowych i teledetekcyjnych w naukach przyrodniczych (w tym lotnicze i mikrolotnicze zobrazowania z bezzałogowych systemów latających). Obrazowanie w różnych zakresach widma elektromagnetycznego od UV poprzez pasmo widzialne, bliską podczerwień, aż do podczerwieni termalnej w warunkach laboratoryjnych i środowiskowych. Obrazowanie nie tylko w różnych zakresach, ale i w różnych skalach od poziomu makroskopowego po lotniczy obrazujący powierzchnie wielu km2 (w tym dokumentacja i klasyfikacja zbiorowisk roślinnych wszystkich typów, obserwacje zwierząt naziemnych i ptaków, prądów wodnych, zawilgocenia murów w warunkach niedostępnych dla obserwacji z ziemi). Tworzenie fotoplanów i map dokumentowanych środowisk.