O Grupie

W tematyce naszych badań zawarte są trzy obszary przenikania się chemii, biologii i fizyki, a mianowicie:

1) Biologiczna „Soft Matter”, a zwłaszcza relacje między strukturą biopolimerów z ich makroskopowymi właściwościami. Zastosowanie modyfikowanych fizykochemicznie białek jako nowych bionanomateriałów.

2) Fizykochemiczne i molekularne podstawy chorób konformacyjnych, agregacją i amyloidogenezą białek; problem jednoznaczności kodowania informacji strukturalnej w propagacji  amyloidu; egzotyczne struktury beta-kartkowe.

3) Nieanfinsenowskie zachowanie się białek: efekt pamięci i chiralna bifurkacja jako wybitnie nierównowagowe procesy towarzyszące nieprawidłowemu zwijaniu się polipeptydów i białek.