O Grupie

Grupa zajmuje się badaniem białek szczególnie w środowisku błon komórkowych.
Badania dotyczą między innymi mechanizmu aktywacji receptorów GPCR (G-protein-coupled receptors) i działania przełączników molekularnych w tych receptorach. Modelowanie pozwala przewidywać działanie ligandów w celu późniejszego projektowania odpowiednio selektywnych leków.

Kolejnym zagadnieniem jest badanie struktur i dynamiki białek tworzących kompleks γ-sekretazy. Modele oddziaływań tych białek w kompleksie mogą pomóc w wyjaśnieniu roli mutacji powodujących chorobę Alzheimera, oraz pomagają wyjaśniać jakie zmiany strukturalne w miejscu wiążącym substrat wpływają na zmianę miejsca cięcia i wytwarzanie toksycznej formy β-amyloidu (Aβ42).