O Grupie

Nasze zainteresowania związane są z ekologią roślin: inwazje; przystosowania do trudnych warunków; zróżnicowanie genetyczne populacji; populacje roślin w wyspach środowiskowych; interakcje zapylacze – rośliny. Link do strony Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska.


Członkowie grupy

dr Maciej Wódkiewicz

Kierownik zespołu

Zespół

dr Maciej Wódkiewicz
e-mail:wodkie@biol.uw.edu.pl

Działalność badawcza

Tematyka badawcza: Wiechlina roczna jako gatunek inwazyjny w Antarktyce; Sukcesja na przedpolu wycofujących się lodowców w oazach Antarktycznych; Kurhany jako wyspy środowiskowe – ostoja stepu w północnej Ukrainie; Funkcjonowanie roślin związanych z lasami w izolowanych lasach miejskich. Metody: Praca w terenie – spisy roślinności, eksperymenty terenowe; Praca w szklarni – banki nasion, eksperymenty szklarniowe, wspólny ogród; Praca w laboratorium – genotypowanie osobników. Współpraca z Zakładem Biologii Antarktyki PAN.