O Grupie

Nasze zainteresowania związane są z ekologią roślin: inwazje; przystosowania do trudnych warunków; zróżnicowanie genetyczne populacji; populacje roślin w wyspach środowiskowych; interakcje zapylacze – rośliny. Link do strony Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska.