O Grupie

Zainteresowania badawcze naszej grupy obejmują przede wszystkim ekologię ekosystemów torfowiskowych, wodnych, stepowych, murawowych i leśnych, wraz ze związanymi z nimi gatunkami roślin naczyniowych i mszaków. Wiedza o ich funkcjonowaniu jest podstawą skutecznej ochrony. Link do strony Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska.