O Grupie

Zainteresowania naukowe Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych są skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów zależności aktywności od struktury chemicznej związków biologicznie czynnych (SAR – Structure-Activity Relationship). W zakres prac tego typu wchodzi nie tylko projektowanie, synteza oraz określanie struktury i właściwości nowych cząsteczek, czyli zagadnienia typowo chemiczne, ale także badania farmakologiczne, i to zarówno in vitro, jak i in vivo. Charakterystyczną cechą takich badań jest ścisła współpraca chemików i farmakologów.

Zainteresowania grupy badawczej prof. dr hab. Aleksandry Misickiej-Kęsik
Zainteresowania grupy prof. Misickiej-Kęsik są skoncentrowane na projektowaniu i syntezie analogów peptydowych i peptydomimetyków wykazujących aktywność antyangiogenną, poprzez blokowanie kompleksu VEGF165/VEGFR2/NRP-1.

Zainteresowania grupy badawczej prof. dr hab. Rafała Sicińskiego:
Wieloletnie badania nad witaminami grupy D pozwoliły ponad wszelką wątpliwość ustalić, że hormon witaminowy (kalcytriol), poza regulacją gospodarki wapniowo-fosforanowej w organizmie, kontroluje również podział i różnicowanie się komórek, a także bierze udział w procesach immunologicznych. Tak zróżnicowane spektrum działania przyczyniło się do podjęcia badań mających na celu znalezienie strukturalnie zmodyfikowanych analogów kalcytriolu o selektywnej aktywności.

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych wyposażone jest między innymi w: spektrometr mas typu potrójny kwadrupol LCMS 8050 sprzężony z UPLC ,spektrometr mas typu pojedynczy kwadrupol – GC-MS-QP2010 Ultra EI sprzężony z chromatografem gazowym, spektrometr mas LCMS-IT-TOF ,spektrometr mas MALDI-TOF Axima Performance , Automatyczny syntezator peptydowy Activo-P11 firmy Activotec.