O Grupie

Grupa badawcza zajmuje się głównie rentgenowskimi i neutronowymi badaniami strukturalnymi i eksperymentalnymi badaniami gęstości elektronowej. Wychodzi daleko poza rutynowe badania rentgenowskie, które są dla nas zaledwie pierwszym etapem stosowanych przez nas metodologii badawczych. Kolejnym kierunkiem badawczym rozwijanym przez grupę jest użycie jeszcze innego rodzaju asferycznych czynników atomowych w procedurach udokładnienia struktur krystalicznych i gęstości elektronowej z wykorzystaniem atomów Hirshfelda w procesie znajdowania eksperymentalnej funkcji falowej. Do większości badań wybierają kryształy ważnych cząsteczek z punktu widzenia ich właściwości biologicznych, biochemicznych i farmaceutycznych.
Dzięki rozbudowanym współpracom, badają różnego rodzaju katalizatory w tym katalizatory metatezy, aminokwasy, ciekawe związki chemii supramolekularnej, związki metaloorganiczne, boropochodne (boronowe i borinowe), kryształy z cząsteczkami z rozdzielonym ładunkiem, związki hybrydowe, ferroceny, układów polimorficzne, kryształy rodnikowe i inne. Sporą część badań wykonują w ośrodkach synchrotronowych (głównie DIAMOND k. Oxfordu, UK; Sacley, Paryż, Francja) oraz neutronowych (ISIS, Chilton, UK, ale także ILL Grenoble, czy Oak Ridge, USA).Grupa jest otwarta na nowe tematyki i współprace.