• Polski
  • English

Projekty

W CNBCh UW realizowane są projekty pozyskiwane przez pracowników Wydziału Biologii i Wydziału Chemii. Projekty realizowane z wykorzystaniem infrastruktury Centrum są finansowane przede wszystkim przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ważnym celem działalności CNBCh UW jest realizacja projektów interdyscyplinarnych.

Dotacje na specjalne urządzenia badawcze
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Kataliza równoległa w szkieletach metaliczno - organicznych
dr Michał Chmielewski
Innowacyjna technologia otrzymywania kwasu 9-dekenowego oraz 1-dekenowego z biomasy z wykorzystaniem nowej generacji katalizatorów metatezy
Prof. dr hab. inż. Karol Grela
Sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek w układzie przepływowym, nanocząstki otrzymane tym sposobem, oraz ich zastosowanie
dr Rafał Jurczakowski
Metody otrzymywania nanocząsteczek metali szlachentych o dużej czystości i kontrolowanym rozmiarze
dr hab. Adam Lewera
Struktura i rozkład gęstości elektronowej w kryształach jako źródło informacji o oddziaływaniach substancji farmaceutycznych
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Nowatorska precyzyjna analiza izotopowa kationów nieorganicznych z zastosowaniem wielodetektorowej spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnej sprzężonej połączonej z chromatografią jonową
Prof. dr Ludwik Halicz
Struktura i rozkład gęstości elektronowej w kryształach jako źródło informacji o oddziaływaniach substancji farmaceutycznych
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Badania chemiczne i biologiczne procesów biotransformacji selenu w roślinach selenolubnych i bakteriach priobiotycznych pod kątem ich wykorzystania w żywności funkcjonalnej
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Metateza olefin i nie tylko. Opracowanie nowych katalizatorów i metodologii
Prof. dr hab. inż. Karol Grela