• Polski
  • English

Projekty

W CNBCh UW realizowane są projekty pozyskiwane przez pracowników Wydziału Biologii i Wydziału Chemii. Projekty realizowane z wykorzystaniem infrastruktury Centrum są finansowane przede wszystkim przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ważnym celem działalności CNBCh UW jest realizacja projektów interdyscyplinarnych.

PROJEKTY Z MNiSW

Realizacje

Dotacje na specjalne urządzenia badawcze
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Nazwa umowy:

SPUB

Kataliza równoległa w szkieletach metaliczno - organicznych
dr Michał Chmielewski
Nazwa umowy:

0002/id3/2013/62 IDEA PLUS

Zakończone

PROJEKTY Z NCBiR

Realizacje

Innowacyjna technologia otrzymywania kwasu 9-dekenowego oraz 1-dekenowego z biomasy z wykorzystaniem nowej generacji katalizatorów metatezy
Prof. dr hab. inż. Karol Grela
Nazwa umowy:

POIG.01.03.01-14-065/12 SKOTAN

Sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek w układzie przepływowym, nanocząstki otrzymane tym sposobem, oraz ich zastosowanie
dr Rafał Jurczakowski
Nazwa umowy:

UDA-POIG.01.03.02-14-081/12 NANO FLOW

Metody otrzymywania nanocząsteczek metali szlachentych o dużej czystości i kontrolowanym rozmiarze
dr hab. Adam Lewera
Nazwa umowy:

UDA-POIG.01.03.02-14-085/12 NANO PURE

Zakończone

PROJEKTY Z NCN

Realizacje

Struktura i rozkład gęstości elektronowej w kryształach jako źródło informacji o oddziaływaniach substancji farmaceutycznych
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Nazwa umowy:

UOM-2012/04/A/ST5/00609 MAESTRO

Nowatorska precyzyjna analiza izotopowa kationów nieorganicznych z zastosowaniem wielodetektorowej spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnej sprzężonej połączonej z chromatografią jonową
Prof. dr Ludwik Halicz
Nazwa umowy:

UOM-2014/13/B/ST4/04503 OPUS

Struktura i rozkład gęstości elektronowej w kryształach jako źródło informacji o oddziaływaniach substancji farmaceutycznych
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Nazwa umowy:

UOM-2012/04/A/ST5/00609 MAESTRO

Badania chemiczne i biologiczne procesów biotransformacji selenu w roślinach selenolubnych i bakteriach priobiotycznych pod kątem ich wykorzystania w żywności funkcjonalnej
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Nazwa umowy:

UOM-2012/05/ST4/01219 OPUS

Metateza olefin i nie tylko. Opracowanie nowych katalizatorów i metodologii
Prof. dr hab. inż. Karol Grela
Nazwa umowy:

UOM-2012/04/A/ST5/00594 MAESTRO

Zakończone

INNE ŹRÓDŁA

Realizacje

Zakończone