Aparatura Badawcza

Aparatura Badawcza

Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę, nasze specjalistyczne laboratoria świadczą usługi na rzecz projektów badawczych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz podmiotów zewnętrznych.Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o zbliżonym do Centrum profilu.Prowadzimy szkolenia w obszarach związanych z problematyką badań realizowanych w CNBCh UW. Jesteśmy otwarci na współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami naukowo - badawczymi zarówno w kraju jak i na świecie. Nasza bogata oferta aparaturowa, którą prezentujemy poniżej, pozwala na wykonywanie analiz i badań mających zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Stawiamy na szeroko pojętą interdyscyplinarność, dlatego nasze laboratoria są otwarte na różnorodną współpracę badawczą i projektową. Zapraszamy do współpracy!

APARATURa BADAWCZa

Analizator ciągłego przepływu (CFA)
Analizator izotopów lekkich (IRMS)
Analizator rtęci
Analizator węgla organicznego TOC/TN
Automatyczny syntezator peptydów
Chromatograf gazowy CLARUS 680
Chromatograf gazowy do rozdzielania i detekcji produktów utleniania alkoholi w ogniwie paliwowym
Chromatograf gazowy połączony z wysokorozdzielczym spektrometrem mas z analizatorem czasu przelotu (GC Q ToF)
Chromatograf gazowy z detektorem masowym
Dyfraktometr monokrystaliczny SuperNova
Elektroforeza kapilarna
Kamera termowizyjna VIGOcam
Koaksjalny detektor półprzewodnikowy HPGe
Mikrokalorymetr skaningowy
Mikroskop Sił Atomowych
Mikroskop stereoskopowy
Mineralogiczny separator elektromagnetyczny Frantz Isodynamic
Moduły do syntezy radiofarmaceutyków
Potencjostat/galwanostat PAR
Potencjostat/galwanostat PAR
Potencjostat/galwanostat ze spektrometrem impedancyjnym 1260A i z modułem dielektrycznym 1296A
Samochód ciężarowy Nissan
Spektrofotometr absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu i w kuwecie grafitowej (HR-CS AAS)
Spektrofotometr UV-VIS
Spektrofotometr UV-VIS
Spektrofotometr UV-VISSpektrofotometr UV-VIS-NIR
Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
Spektrometr mas typu potrójny kwadrupol
Spektrometr mas z analizatorem typu czas przelotu
Spektrometr mas z jonizacją próbki w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
Spektrometr podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR)
Spektroskopowy elipsometr obrazujący
Stacja graficzna z oprogramowaniem graficznym i kartograficznym
System do bezfilmowej autoradiografii
System obrazowania molekularnego małych zwierząt
Śmigłowiec (wirnikowiec) bezzałogowy
Ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy
Ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy (UHPLC)
Wysokoprądowy potencjostat/galwanostat FRA PAR
Wysokorozdzielczy spektrometr mas z analizatorem typu Orbitrap Fusion
Wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC)
Zestaw pomiarowy do badań ogniw paliwowych