Pod koniec grudnia Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkursy w ramach programu TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facilit i TEAM-TECH Core Facility Plus. Wszystkie służą wspieraniu wybitnych naukowców kierujących zespołami badawczymi. Projekty finansowane z TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility obejmują opracowywanie nowych produktów i ich procesów produkcyjnych oraz rozwój i wprowadzenie na rynek usług badawczych. Z grantów finansowane jest m.in. zatrudnienie nowych członków zespołu oraz stypendia dla studentów i doktorantów.

W konkursach TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility Plus brało udział 31 badaczy. Środki w łącznej wysokości blisko 20 mln zł otrzymali autorzy 7 najlepszych wniosków. „Platforma do badań krystalograficznych oraz biofizycznych wspomagających rozwój produktów leczniczych” to projekt prof. Krzysztofa Woźniaka (kierownik projektu) i dr. Jana Kutnera (zastępca kierownika) z Wydziału Chemii i CNBCh UW. Obaj prowadzą badania w ramach wydziałowej Pracowni Krystalochemii. Prof. Woźniak kieruje jej pracami, jest też laureatem wielu grantów, m.in. OPUS i  MAESTRO Narodowego Centrum Nauki. FNP przyznała chemikom 3,5 mln zł.

Na zdjęciu prof. Krzysztof Woźniak

 

środa, Styczeń 3, 2018 - 9:02