W dniu 12 marca 2018 r., decyzją Komisji powołanej przez Dyrektora Instytutu Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN) im. Jerzego Habera, panią prof. dr hab. Ewę Bulską
uhonorowano medalem za zasługi dla rozwoju tegoż Instytutu.

środa, Czerwiec 13, 2018 - 13:45