• Polski
  • English

usługi akredytowane

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych posiada akredytację przyznaną w 2014 roku przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowane laboratoria świadczą usługi w zakresie badań chemicznych: wody, gleby, żywności, kosmetyków i farmaceutyków. Doświadczony personel i odpowiednie zaplecze sprzętowe zapewniają sprawną realizację zleceń i wiarygodne wyniki pomiarów. Laboratoria spełniają wszelkie wymagania systemowe oraz techniczne normy ISO 17025. Centrum dysponuje obecnie certyfikatem akredytacji ważnym do 17 sierpnia 2018 roku.

Zakres Akredytacji CNBCh UW.pdf
Certyfikat-Akredytacji-Laboratorium-CNBCh-UW.pdf
Informacje o laboratoriach na stronie PCA

 

LABORATORIA AKREDYTOWANE

ANALITYCZNE CENTRUM EKSPERCKIE – LB1
Badania w zakresie pomiaru stężenia wybranych pierwiastków w wodzie; badania zawartości wybranych metali w owocach

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Ewa Bulska
e-mail:ebulska@chem.uw.edu.pl

Kontakt – zapytania ofertowe: dr Eliza Kurek
e-mail:ekurek@chem.uw.edu.pl


LABORATORIUM BIOGEOCHEMII I OCHRONY ŚRODOWISKA – LB2

Badania zawartości rtęci w glebie; badanie stężenia wybranych pierwiastków w wodzie

Kierownik Laboratorium: dr hab. Małgorzata Suska – Malawska
e-mail:malma@biol.uw.edu.pl

Kontakt – zapytania ofertowe: dr hab. Małgorzata Suska – Malawska
e-mail:malma@biol.uw.edu.pl


LABORATORIUM BADAŃ STRUKTURALNYCH I FIZYKO-CHEMICZNYCH – LB3

Badania w zakresie zawartości formaldehydu w lakierach do paznokci; identyfikacja wybranych związków w farmaceutykach

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik
e-mail:misicka@chem.uw.edu.pl

Kontakt – zapytania ofertowe: dr inż. Beata Wileńska
e-mail:bwilenska@chem.uw.edu.pl


ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM NISKOTEMPERATUROWEJ SKANINGOWEJ
MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ Cyro-SEM – LB4

Wydział Geologii UW
Badanie materiału skalnego: mikrostruktura, pomiar wielkości ziaren, skład chemiczny w mikroobszarze

SZKOLENIA KADRY dla GOSPODARKI

Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Polskim Centrum Akredytacji organizuje szkolenia nt. jakości wyników pomiarów chemicznych w laboratoriach badawczych. Innowacyjny charakter szkoleń to połączenie wykładów Polskiego Centrum Akredytacji z zakresu systemu zarządzania z zajęciami praktycznymi realizowanymi w laboratoriach badawczych Centrum Nauk Biologiczno–Chemicznych UW, prowadzonymi przez wykwalifikowaną kadrę naukową.

Szkolenia są przeznaczone dla personelu technicznego chemicznych laboratoriów badawczych, zajmującego się opracowaniem i walidacją oraz wdrażaniem metod badawczych, zainteresowanych szczególnie praktycznymi aspektami zapewniania spójności pomiarowej w badaniach chemicznych oraz szacowaniem niepewności pomiaru w badaniach chemicznych.
Szczegóły oferty TUTAJ.

Terminy najbliższych szkoleń:

SPÓJNOŚĆ POMIAROWA W BADANIACH CHEMICZNYCH (link: https://www.pca.gov.pl/szkolenia/szkolenia/aktualne-szkolenia/szkolenie,38.html)
Kod szkolenia: PD-UW-1

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU W PRAKTYCE CHEMICZNYCH LABORATORIÓW BADAWCZYCH (link: https://www.pca.gov.pl/szkolenia/szkolenia/aktualne-szkolenia/szkolenie,39.html)
Kod szkolenia: PD-UW-2

 

W październiku 2017 r. odbyły się szkolenia „Spójność pomiarowa w badaniach chemicznych” oraz „Szacowanie niepewności w praktyce chemicznych laboratoriów badawczych” zorganizowane przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w ramach umowy o współpracy. Zajęcia były skierowane do pracowników chemicznych laboratoriów badawczych i wzorcujących. Prowadzili je specjaliści z PCA oraz wykwalifikowana kadra naukowa z laboratoriów CNBCh UW. Uczestnicy zdobywali wiedzę na temat spójności pomiarowej lub szacowania niepewności w podejściu systemowym zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i jej praktycznego wykorzystania w laboratorium. Szkolenia miały innowacyjny charakter. Dzięki połączeniu wykładów z praktycznymi zajęciami w laboratoriach CNBCh UW. Obecnie oferujemy również szkolenia poświęcone oraz walidacji w praktyce chemicznych laboratoriów badawczych. Więcej informacji na stronie www.pca.gov.pl/szkolenia

 

Sala 4.31

Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 3.29

Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 2.32

Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 0.38

Sala na parterze budynku, przestronna, nowoczesna, z dużymi przeszklonymi oknami. Wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 0.37

Sala na parterze budynku, przestronna, nowoczesna, z dużymi przeszklonymi oknami. Wyposażona w projektor multimedialny.

Hol przy Auli C

Przestronna, nowocześnie urządzona powierzchnia na parterze budynku.

Aula C

Nowoczesna, przestronna aula wyposażona w projektor multimedialny, kabinę do tłumaczeń symultanicznych oraz nagłośnienie.

Hol przy auli A + B

  Przestronna, nowocześnie urządzona powierzchnia na parterze budynku.

Aula A+B

Nowoczesna, przestronna, wyposażona w projektor mulitmedialny, nagłośnienie, kabinę do tłumaczeń symultanicznych, komputer, nagrywanie.  

Aula B

Nowoczesna, przestronna aula wyposażona w projektor multimedialny, nagłośnienie, kabinę do tłumaczeń symultanicznych.

Aula A

  Nowoczesna, przestronna aula wyposażona w projektor multimedialny, nagłośnienie.

Sala 1.109

  Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 1.113

Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 1.125

Nowoczesna, przestronna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 2.101

Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 4.148

Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 0.117

Nowoczesna sala konferencyjna wyposażona w projektor multimedialny.

SALA 109 (NA PARTERZE)

Nowoczesna sala konferencyjna wyposażona w projektor multimedialny oraz system do video konferencji.

SALA 5.02

Nowoczesna sala wyposażona w projektor multimedialny, idealne miejsce na spotkania biznesowe, szkoleniowe, prezentacje, warsztaty.

MIEJSCE DOBRYCH SPOTKAŃ (POKÓJ 0.36)

Nowoczesna sala wyposażona w projektor multimedialny, idealna na spotkania naukowe, biznesowe, zebrania, etc.

POKÓJ RODZINNY

Zapraszamy do korzystania rodziców przebywających w naszym budynku z dzieckiem lub dziećmi. Klucz do pokoju rodzinnego dostępny w portierni CNBCh UW.