• Polski
  • English

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych posiada akredytację przyznaną w 2014 roku przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowane laboratoria świadczą usługi w zakresie badań chemicznych: wody, gleby, żywności i chemikaliów. Doświadczony personel i odpowiednie zaplecze sprzętowe zapewniają sprawną realizację zleceń i wiarygodne wyniki pomiarów. Laboratoria spełniają wszelkie wymagania systemowe oraz techniczne normy ISO 17025. Centrum dysponuje obecnie certyfikatem akredytacji ważnym do 17 sierpnia 2022 roku.

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego CNBCh UW
Certyfikat-Akredytacji-Laboratorium-CNBCh-UW.pdf
Informacje o laboratoriach na stronie PCA

 

LABORATORIA AKREDYTOWANE

ANALITYCZNE CENTRUM EKSPERCKIE – LB1
Badania w zakresie pomiaru stężenia wybranych pierwiastków w wodzie; badania zawartości wybranych metali w owocach

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Ewa Bulska
e-mail:ebulska@chem.uw.edu.pl

Kontakt – zapytania ofertowe: dr Eliza Kurek
e-mail:ekurek@chem.uw.edu.pl


LABORATORIUM BIOGEOCHEMII I OCHRONY ŚRODOWISKA – LB2

Badania zawartości rtęci w glebie; badanie stężenia wybranych pierwiastków w wodzie

Kierownik Laboratorium: dr hab. Małgorzata Suska – Malawska
e-mail:malma@biol.uw.edu.pl

Kontakt – zapytania ofertowe: dr hab. Małgorzata Suska – Malawska
e-mail:malma@biol.uw.edu.pl


LABORATORIUM BADAŃ STRUKTURALNYCH I FIZYKO-CHEMICZNYCH – LB3

Potwierdzenie tożsamości chemikaliów (substancje organiczne w postaci stałej i ciekłej) za wyjątkiem izomerów.

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik
e-mail:misicka@chem.uw.edu.pl

Kontakt – zapytania ofertowe: dr inż. Beata Wileńska
e-mail:bwilenska@chem.uw.edu.pl

ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM NISKOTEMPERATUROWEJ SKANINGOWEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ Cyro-SEM – LB4

Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Polskim Centrum Akredytacji organizuje szkolenia nt. jakości wyników pomiarów chemicznych w laboratoriach badawczych. Innowacyjny charakter szkoleń to połączenie wykładów Polskiego Centrum Akredytacji z zakresu systemu zarządzania z zajęciami praktycznymi realizowanymi w laboratoriach badawczych Centrum Nauk Biologiczno–Chemicznych UW, prowadzonymi przez wykwalifikowaną kadrę naukową.

Szkolenia są przeznaczone dla personelu technicznego chemicznych laboratoriów badawczych, zajmującego się opracowaniem i walidacją oraz wdrażaniem metod badawczych, zainteresowanych szczególnie praktycznymi aspektami zapewniania spójności pomiarowej w badaniach chemicznych oraz szacowaniem niepewności pomiaru w badaniach chemicznych.
Szczegóły oferty TUTAJ.

Terminy najbliższych szkoleń:

SPÓJNOŚĆ POMIAROWA W BADANIACH CHEMICZNYCH (link: https://www.pca.gov.pl/szkolenia/szkolenia/aktualne-szkolenia/szkolenie,38.html)
Kod szkolenia: PD-UW-1

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU W PRAKTYCE CHEMICZNYCH LABORATORIÓW BADAWCZYCH (link: https://www.pca.gov.pl/szkolenia/szkolenia/aktualne-szkolenia/szkolenie,39.html)
Kod szkolenia: PD-UW-2

 

W październiku 2017 r. odbyły się szkolenia „Spójność pomiarowa w badaniach chemicznych” oraz „Szacowanie niepewności w praktyce chemicznych laboratoriów badawczych” zorganizowane przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w ramach umowy o współpracy. Zajęcia były skierowane do pracowników chemicznych laboratoriów badawczych i wzorcujących. Prowadzili je specjaliści z PCA oraz wykwalifikowana kadra naukowa z laboratoriów CNBCh UW. Uczestnicy zdobywali wiedzę na temat spójności pomiarowej lub szacowania niepewności w podejściu systemowym zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i jej praktycznego wykorzystania w laboratorium. Szkolenia miały innowacyjny charakter. Dzięki połączeniu wykładów z praktycznymi zajęciami w laboratoriach CNBCh UW. Obecnie oferujemy również szkolenia poświęcone oraz walidacji w praktyce chemicznych laboratoriów badawczych. Więcej informacji na stronie www.pca.gov.pl/szkolenia

 

SALA 0.36 (MIEJSCE DOBRYCH SPOTKAŃ)

Nowoczesna sala wyposażona w projektor multimedialny oraz monitor interaktywny oferujący funkcję flip-chart. Sala idealna na spotkania naukowe, biznesowe, zebrania, etc.          

Sala 0.37

Sala na parterze budynku, przestronna, nowoczesna, z dużymi przeszklonymi oknami. Wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 0.38

Sala na parterze budynku, przestronna, nowoczesna, z dużymi przeszklonymi oknami. Wyposażona w projektor multimedialny.

SALA 0.109

Nowoczesna sala konferencyjna wyposażona w projektor multimedialny oraz system do video konferencji.

Sala 0.117

Nowoczesna sala konferencyjna wyposażona w projektor multimedialny.    

Aula A

Nowoczesna, przestronna aula wyposażona w projektor multimedialny oraz nagłośnienie.

Aula B

Nowoczesna, przestronna aula wyposażona w projektor multimedialny, nagłośnienie, kabinę do tłumaczeń symultanicznych.

Aula A+B

Nowoczesna, przestronna, wyposażona w projektor mulitmedialny, nagłośnienie, kabinę do tłumaczeń symultanicznych, komputer, nagrywanie.  

Hol przy auli A+B

Przestronna, nowocześnie urządzona powierzchnia na parterze budynku. Hol znajduje się obok auli A oraz B.

Aula C

Nowoczesna, przestronna aula wyposażona w projektor multimedialny, kabinę do tłumaczeń symultanicznych oraz nagłośnienie.

Hol przy Auli C

Przestronna, nowocześnie urządzona powierzchnia na parterze budynku.

Sala 2.32

Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 3.29

Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 4.31

Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

Sala 4.148

Nowoczesna sala seminaryjna wyposażona w projektor multimedialny.

SALA 5.02 (Z TARASEM WIDOKOWYM)

Nowoczesna sala wyposażona w projektor multimedialny, idealne miejsce na spotkania biznesowe, szkoleniowe, prezentacje, warsztaty.

POKÓJ 4.52 (POKÓJ RODZINNY)

Zapraszamy do korzystania rodziców przebywających w naszym budynku z dzieckiem lub dziećmi. Klucz do pokoju rodzinnego dostępny w portierni CNBCh UW.