• Polski
  • English

OFERTY PRACY DLA NAUKOWCÓW

Oferta pracy (1 x doświadczony doktor oraz 2 x stanowiska techniczne) w ramach projektu realizowanego z FNP TEAM-TECH Core Facility, którego laureatami są prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (kierownik projektu) oraz dr inż. Jan Kutner (z-ca kierownika projektu).

The project „Core facility for crystallographic and biophysical research to support the development of medicinal products” is funded by the TEAM-TECH Core Facility programme from the Foundation for Polish Science. The project will establish a Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB) at the Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw under the supervision of prof. dr hab. Krzysztof Woźniak.

Szczegóły ofert tutaj: 01-Experienced-postdoctoral-researcher.pdf; 02-Technicians-Bio-and-Chem.pdf

Oferta pracy dla POST-DOCA w ramach projektu TEAM – TECH Core Facility
Szczegóły oferty tutaj: praca_posdok_CNBCH_WCh_UW_11_Luty.pdf
Termin nadsyłania zgłoszeń 11.02.2018r.

OFERTY PRACY DLA STUDENTÓW

Brak ofert

OFERTY PRACY W ADMINISTRACJI

 Brak ofert

OFERTY PRACY NA STANOWISKA INŻYNIERYJNO – TECHNICZNE

Brak ofert

STAŻE W CNBCh UW

Obecnie nie posiadamy żadnych ofert dla absolwentów.

 

STYPENDIA  DLA DOKTORANTÓW

Oferta stypendium dla doktorantów w ramach projektu TEAM – TECH Core Facility
Szczegóły oferty tutaj: stypendium_doktorant_CNBCh_WCh_UW_11_Luty.pdf
Termin nadsyłania zgłoszeń do 11.02.2018 r.

OFERTY PRACY DLA DOKTORANTÓW

Aktualnie brak ofert

W ramach otwartego konkursu poszukiwany jest kandydat/kandydatka na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM (www.tribiochem.pl) z tytułem magistra lub magistra inżyniera (dzień rozpoczęcia studiów doktoranckich – 01.03.2018 r.) z dziedziny chemii, biotechnologii lub biochemii. Doświadczenie w pracy z syntezą i analizą chemiczną mile widziane. Kandydat powinien posiadać doskonałe wyniki ze studiów oraz płynnie posługiwać się językiem angielskim. „Chemoenzymatyczne syntezy enancjomerycznie wzbogaconych kwasów arylopirogronowych z zastosowaniem hydrolaz oraz nowych oksydoreduktaz” (Temat Nr. 9) Prosimy o przesyłanie wniosków wraz z CV oraz podania dwóch referencji do dnia 21 stycznia 2018 r. na adres ochal@ch.pw.edu.pl lub kwozniak@chem.uw.edu.pl.

Szczegóły tutaj: TriBioChemPhD-position-Pl-druk.pdf