• Polski
  • English

OFERTY PRACY DLA NAUKOWCÓW

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW poszukuje pracownika do obsługi aparatury w Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej  w ramach tworzonego Korpusu Operatorów w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW – specjalisty z zakresu rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS, spektroskopia Auger’a) posiadającego przynajmniej podstawową wiedzę o spektrometrii mas. Szczegóły oferty TUTAJ.pdf (8 pobrań)

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11 września br.

 

Oferta pracy dla młodego doktora w ramach projektu Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku. Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 31.08.2017r.
Szczegóły oferty tutaj Tutaj (11 pobrań) , english version (4 pobrania)

 

 

OFERTY PRACY DLA STUDENTÓW

Brak ofert

OFERTY PRACY W ADMINISTRACJI

Brak ofert

OFERTY PRACY NA STANOWISKA INŻYNIERYJNO – TECHNICZNE

Brak ofert

STAŻE W CNBCh UW

Obecnie nie posiadamy żadnych ofert dla absolwentów.

 

STYPENDIA  DLA DOKTORANTÓW

Aktualnie brak ofert

OFERTY PRACY DLA DOKTORANTÓW

Aktualnie brak ofert

Aktualnie brak ofert.