• Polski

Kalendarium

Szkolenie kadry dla gospodarki – jakość elementem innowacyjności – Spójność pomiarowa w badaniach chemicznych, 10-12.12.2018 r.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie i/lub ugruntowanie wiedzy na temat spójności pomiarowej oraz jej praktycznego wykorzystania w laboratorium badawczym. Szkolenie będzie obejmować zajęcia praktyczne w laboratorium oraz warsztaty dyskusyjne.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań systemowych w odniesieniu do zapewnienia spójności pomiarowej oraz zdobędą umiejętności w zakresie praktycznych działań związanych z zapewnieniem spójności pomiarów chemicznych, szczególnie w sytuacjach braku certyfikowanych materiałów odniesienia, o właściwościach zgodnych z badanymi w laboratorium obiektach.

Do kogo jest adresowane szkolenie: Szkolenie jest przeznaczone dla personelu technicznego chemicznych laboratoriów badawczych, zajmującego się walidacją procedur badawczych, zainteresowanych szczególnie praktycznymi aspektami zapewniania spójności pomiarowej.

Forma szkolenia: Wykłady, dyskusja, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia laboratoryjne.

Wykładowcy: Pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji i Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.pca.gov.pl/szkolenia/szkolenia/aktualne-szkolenia/szkolenie,38.html

Październik 2019
PWŚCPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
« Wrz   Lis »