• Polski

Kalendarium

Seminarium – obrazowanie (PET/SPECT) w badaniach przedklinicznych

14 grudnia 2015 r. o godz. 1530 w Auli CNBCh UW – seminarium Wydziału Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Seminarium poświęcone możliwościom obrazowania (PET/SPECT) tkanek biologicznych w badaniach przedklinicznych. Wykłady wygłoszą: Dr Gabriela Kramer-Marek, “HER Receptors New Imaging Biomarkers: Bench to Bedside”, Dr Terence John Spinks, “Characterization and Quantification of Preclinical Radionuclide Imaging Systems” Institute of Cancer Research (ICR), 15 Cotswold Rd, Sutton, London SM2 5NG, Wielka Brytania.