• Polski
  • English

Centrum Rafinacji Informacji (CRI) to najnowszy spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. Jego założycielami są naukowcy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Spółka zajmuje się analizą Big Data – dużych zbiorów informacji dostępnych w cyberprzestrzeni. To ósma spółka, która działa na UW i pierwsza reprezentująca nauki humanistyczne. Transferem wiedzy i technologii na Uniwersytecie Warszawskim zajmuje się powołana w…

Prof. Joanna Kufel z Wydziału Biologii i dr hab. Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki zostali laureatami konkursu Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Uniwersyteccy naukowcy otrzymali finansowanie na stworzenie zespołów, które zajmą się badaniami dotyczącymi ekspresji genów w komórkach eukariotycznych i teorii macierzy losowych. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła trzynastu laureatów piątego konkursu Team.…

Opracowany przez naukowców z Wydziału Psychologii UW projekt znalazł się na liście rankingowej podmiotów, które otrzymały finansowanie w ramach programu Horyzont 2020. Środki pozyskane dzięki uczestnictwu w Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks umożliwią nie tylko realizację badań. W ten sposób UW po raz pierwszy zostanie liderem międzynarodowego konsorcjum dążącego do wyszkolenia młodego pokolenia kreatywnych naukowców.…