• Polski
  • English

Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami, został laureatem konkursu „Złote Wachlarze” Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Naukowiec z UW został nagrodzony za „wkład w budowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o rzetelne dane, propagowanie opartej na faktach wiedzy na temat migracji”. „Złote Wachlarze” to konkurs skierowany do osób i instytucji, które…

Archeolodzy z UW odkryli pochówki szkieletowe i całopalne z I wieku przed Chr. oraz I wieku po Chr. Cmentarzysko znajduje się w miejscowości Wierzbiczany w województwie kujawsko-pomorskim i jest jednym z elementów zespołu osadniczego o charakterze ponadregionalym. To pierwsze tego typu odkrycie na ziemiach Polski. Tego rodzaju zespoły osadnicze określane są w archeologii epoki żelaza…

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs stypendialny dla młodych badaczy i przyznało nagrody doświadczonym naukowcom. Najliczniej reprezentowaną grupą wśród stypendystów jest grupa z Uniwersytetu Warszawskiego – 24 osoby. Nagrodę I stopnia minister przyznał pomysłodawcy kierunku studiów inżynieria obliczeniowa. Do XII konkursu o stypendia stanęło 1159 wybitnych młodych naukowców. Warunkiem startu był znaczący dorobek naukowy…