• Polski
  • English

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkursy w ramach programów TEAM oraz TEAM-TECH. Łączna suma dofinansowania przyznanego naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego to ponad 9,5 mln zł.  W programie TEAM nagradzane są projekty prowadzone przez doświadczonych naukowców kierujących zespołami badawczymi i współpracujących z zagranicznymi ośrodkami. Do konkursu zgłoszono 52 wnioski, spośród których eksperci wybrali 8 najlepszych.…

20 grudnia na temat nowej podstawy programowej w nauczaniu historii dyskutować będą wykładowcy z Wydziału Historycznego. – Chcemy zapoczątkować dyskusję nad rolą nauczania historii najnowszej w kształceniu na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Inspirację do dyskusji stanowi ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej – mówi dr hab.…

Konsorcjum Time Machine, którego UW jest członkiem, przeszło do drugiego etapu konkursu o dofinansowanie z unijnego programu FET Flagship. Konsorcjum Time Machine zrzesza 60 instytucji naukowych, archiwów z 19 krajów europejskich. Polskę reprezentuje Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W pracach biorą udział m.in. Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH), Uniwersytet Oksfordzki oraz Uniwersytet…