• Polski
  • English

Trwa rekrutacja na studia II stopnia. Na części z nich można zdobyć podwójny dyplom – Uniwersytetu Warszawskiego i uczelni zagranicznej. Podczas aktualnej rekrutacji na studia magisterskie kandydaci mają do wyboru również programy studiów, które można ukończyć z podwójnym dyplomem – Uniwersytetu Warszawskiego i zagranicznej uczelni partnerskiej. Na przykład studenci Wydziału Polonistyki UW równolegle mogą otrzymać…

8 naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego otrzyma Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową. Premier Beata Szydło przyznała nagrody 44 osobom za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. W tym gronie jest 8 osób związanych z UW.   Za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego nagrodzono 10 naukowców, w tym:   prof. Krzysztofa Ginalskiego…

Naukowcy od dawna przewidywali istnienie samotnych planet podobnych do Ziemi, wyrzuconych z macierzystych układów planetarnych i niezwiązanych grawitacyjnie z żadną gwiazdą. Po raz pierwszy ślady takich obiektów znaleźli astronomowie z UW pracujący w projekcie OGLE. O odkryciu można przeczytać w najnowszym numerze prestiżowego tygodnika naukowego „Nature”. Autorami pracy są tylko polscy naukowcy, członkowie projektu OGLE.…