• Polski
  • English

Henryk Sienkiewicz: „pisarz plemienny” czy trafny diagnostyk społeczny? 9 listopada o losach tożsamości zbiorowej Polaków porozmawiają uczestnicy debaty „Skłamany Sienkiewicz?”. Sienkiewicz: „pisarz plemienny”, pokrzepiciel serc, twórca polskiego imaginarium historycznego i tożsamościowego, ale też niezwykle trafny diagnostyk społeczny, piszący ku przestrodze i przerażeniu współczesnych. Jego powieści po powstaniu styczniowym przywracały nadzieję na niepodległą Polskę. Zawierały też…

Artykuł prof. Izabeli Sosnowskiej z UW został uznany przez Brytyjski Instytut Fizyki za jeden z najbardziej wpływowych artykułów opublikowanych w „Journal of Physics”. Praca prof. Izabeli Sosnowskiej z Wydziału Fizyki UW – „Spatially modulated spin structure (SMSS) in BiFeO3” została opublikowana w 1982 roku w prestiżowym czasopiśmie „Journal of Physics”.   Brytyjski Instytut Fizyki (IOP),…

„Opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim (1844-1855)” Kazimierza Stronczyńskiego ze zbiorów BUW zostały wpisane na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Program Pamięć Świata działa od 1992 r. z inicjatywy UNESCO. Został on stworzony po to, by chronić dokumenty o znaczeniu historycznym przechowywane w instytucjach pamięci takich, jak biblioteki, archiwa i muzea.  …