• Polski
  • English

Od 1 lutego Uniwersytet wprowadza nowe zasady wspierania działalności naukowej pracowników. O środki starać się mogą pracownicy UW, a także naukowcy z innych ośrodków, którzy chcieliby na Uniwersytecie zrealizować prestiżowy grant międzynarodowy. Uczelnia będzie też wspierać m.in. publikacje i czasopisma naukowe, udział w konferencjach, wizyty badaczy z kraju i zagranicy. Budżet na rok 2017 to…

20 uniwersyteckich przedsięwzięć naukowych otrzymało dofinansowanie na ponad 25 mln zł. Pieniądze pochodzą z grantów Narodowego Centrum Nauki: Harmonia 8, Maestro 8 i Sonata Bis 6. 31 stycznia Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 3. konkursów grantowych. Konkurs Maestro był skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić interdyscyplinarne, pionierskie i odkrywcze badania. O granty Harmonia starali…

Akty normatywne i prawne wydawane przez uniwersyteckie wydziały i jednostki będą dostępne w jednym miejscu. Działa serwis internetowy, który gromadzi dokumenty.Od kilku tygodni akty uchwalane na radach wydziałów oraz innych jednostek naukowych i dydaktycznych – których na UW jest w sumie 36 – muszą być zamieszczane w Dzienniku. Zarządzenia, postanowienia, obwieszczenia czy uchwały komisji wyborczych…