• Polski
  • English

„(U)sługi domowe” to książka, w której już sam tytuł pokazuje różne, nawet skrajne, możliwości realizowania prac domowych. Dr Anna Kordasiewicz prezentuje wnikliwy obraz relacji między pracodawcami a osobami wykonującymi płatną pracę domową. 18 października na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się spotkanie z autorką monografii. Dr Anna Kordasiewicz jest socjolożką, pracuje w Ośrodku Badań nad Migracjami UW.…

Nowe stojaki rowerowe, doświetlenie uniwersyteckiej uliczki, bawialnia a może nowe zagospodarowanie przestrzeni – czego i gdzie brakuje? Na co warto przeznaczyć uczelniane pieniądze? W puli jest 300 tys. zł, a o ich przeznaczeniu zdecydujemy sami. Studenci i pracownicy UW do 19 listopada mogą zgłaszać swoje pomysły do budżetu partycypacyjnego. Projekty realizowane będą w 2018 roku.…

Zespół rektorski UW przygotował komentarz do projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Uwagi zostały przekazane MNiSW w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez resort odnośnie projektu zaprezentowanego 19 wrześnie podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Ministerstwo chciałoby, aby ustawa weszła w życie od 1 października 2018 r. Uwagi można zgłaszać do 19 października. W imieniu…