• Polski
  • English

Do 7 kwietnia doktoranci i pracownicy UW mogą starać się o dofinansowanie do projektów, które mają szansę na komercjalizację. Do zdobycia jest nawet 100 tys. zł. Jednocześnie z otwarciem Inkubatora UW rozpoczął się program o bliźniaczej nazwie Inkubator Innowacyjności+. O dofinansowanie w ministerialnym projekcie starały się wspólnie Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW (lider konsorcjum), UWRC…

Poznaliśmy nowe statystyki dotyczące uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020, z którego w latach 2014-2020 Unia Europejska finansuje badania naukowe i wspiera innowacje. Dane dotyczą 323 konkursów. Spośród wszystkich polskich instytucji najwięcej projektów finansowanych z Horyzontu 2020 realizuje Uniwersytet Warszawski. Naukowcy z UW uczestniczą w 32 projektach o łącznej kwocie dofinansowania 11,95 mln euro. W…

Zespół algorytmików z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW stara się opisać zjawiska zachodzące na Twitterze: jaka jest szansa, że plotka opublikowana przez jedną osobę trafi do ponad tysiąca innych, w jakim tempie plotka będzie się rozchodzić, jakie cechy musi mieć sieć społecznościowa, żeby plotka rozchodziła się w taki sam sposób jak na Twitterze? Odpowiedzi…