• Polski
  • English

Uniwersytecki Ogród Botaniczny został laureatem Medalu im. Bolesława Hryniewieckiego przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Botaniczne. Ogród jako instytucja otrzymał wyróżnienie za działalność naukową i edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o botanice. Jego pracownicy przygotowują spotkania, wystawy, seminaria i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Oprócz stałej roślinności każdego roku w ogrodzie organizowane są m.in. wystawy storczyków…

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów Etiuda 4 i Fuga 5, w których nagrodzono 44 projekty realizowane na Uniwersytecie Warszawskim. W czwartej edycji konkursu Etiuda i w piątej konkursu Fuga oceniono 570 wniosków o finansowanie badań naukowych. Eksperci z Narodowego Centrum Nauki przyznali środki na realizację 199 projektów, w tym 44 z Uniwersytetu Warszawskiego, które…

Inicjatywa utworzenia w Polsce programu innowacyjnej onkologii była przedmiotem rozmów polskiego środowiska naukowego z przedstawicielami MD Anderson Cancer Center (University of Texas). MD Anderson Cancer Center to jeden z ośrodków badawczych University of Texas, a jednocześnie jedna z największych i najważniejszych instytucji zajmujących się badaniami onkologicznymi na świecie. Centrum od lat rozbudowuje sieć współpracy międzynarodowej…