• Polski
  • English

„Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego” z serii „Monumenta Universitatis Varsoviensis” zostały wyróżnione w konkursie Varsaviana im. Hanny Szwankowskiej 2016/2017 organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Historii oraz Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. W serii „Monumenta Universitatis Varsoviensis” ukazało się 12 tomów opisujących historię i rozwój nauk na uczelni oraz życiorysy ważnych osób z nią związanych.…

Poznaliśmy wyniki kompleksowej oceny parametrycznej, dokonywanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ocenie poddano blisko 1000 jednostek z całego kraju, w tym 30 z Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperci KEJN brali pod uwagę osiągnięcia badawcze, potencjał jednostek oraz efekty ich działalności. Nasza uczelnia otrzymała w sumie 5 kategorii A+, 15 kategorii A oraz 10 kategorii B. Komitet Ewaluacji…

17 sierpnia naukowcom po raz pierwszy udało się bezpośrednio zarejestrować fale grawitacyjne – „zmarszczki” czasoprzestrzeni – pochodzące ze zderzenia dwóch gwiazd neutronowych. Do tej pory obserwowane zjawiska tego typu były wynikiem łączenia się masywnych czarnych dziur. Tym razem kosmicznemu kataklizmowi towarzyszyła także emisja światła o różnych energiach, co również po raz pierwszy w historii zostało…