• Polski
  • English

20 grudnia na temat nowej podstawy programowej w nauczaniu historii dyskutować będą wykładowcy z Wydziału Historycznego. – Chcemy zapoczątkować dyskusję nad rolą nauczania historii najnowszej w kształceniu na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Inspirację do dyskusji stanowi ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej – mówi dr hab.…

Konsorcjum Time Machine, którego UW jest członkiem, przeszło do drugiego etapu konkursu o dofinansowanie z unijnego programu FET Flagship. Konsorcjum Time Machine zrzesza 60 instytucji naukowych, archiwów z 19 krajów europejskich. Polskę reprezentuje Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W pracach biorą udział m.in. Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH), Uniwersytet Oksfordzki oraz Uniwersytet…

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs na Międzynarodowe Programy Kształcenia. Przyznało finansowanie uniwersyteckiemu przedsięwzięciu MaJKo. Konkurs NCBiR ma pomóc umiędzynarodowić polskie szkolnictwo wyższe. Finansowane są z niego przedsięwzięcia dotyczące programów kształcenia w językach obcych, programów studiów oraz szkół letnich, włączenia wykładowców z zagranicy w nauczanie w polskich szkołach wyższych. Dzięki tym pieniądzom ma się…