• Polski
  • English

21 kwietnia Uniwersytet Warszawski oraz m.st. Warszawa podpisały porozumienie, które ma pogłębić dotychczasową współpracę i ułatwić realizowanie nowych pomysłów. Warszawa jest obecna w wielu pracach badawczych prowadzonych na Uniwersytecie, a także w programach kształcenia oferowanych studentom. Naukowcy zajmują się m.in. rozwojem urbanistycznym miast i regionów, jakością przestrzeni miejskiej, ewaluacją polityk publicznych, animacją kulturową środowisk lokalnych,…

Uniwersytety Warszawski oraz Syczuański podpisały porozumienie o prowadzeniu wspólnych programów kształcenia. Umożliwi ono studentom z Chin zdobycie dyplomu UW. Umowa dotyczy studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Studenci Uniwersytetu Syczuańskiego po ukończeniu studiów I stopnia w Chinach będą mogli kontynuować naukę w Warszawie i zdobyć dyplom licencjacki lub…

W tym tygodniu w Paryżu można obejrzeć wystawę dotyczącą pracy polskich archeologów i konserwatorów na stanowiskach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Współorganizatorem wystawy „Against the Sands of Time. Documentation and Reconstruction of the World Heritage – the Polish Experience” jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Ekspozycja prezentowana jest w siedzibie UNESCO. Duża jej część dotyczy…