• Polski
  • English

8 lipca zakończyła się rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie. Jej wyniki ogłoszone zostaną 15 lipca. Na studia II stopnia nabór trwa. Decyzja o zakwalifikowaniu na studia pojawi się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na indywidualnym koncie kandydata. Tam też będzie podana informacja, gdzie należy złożyć dokumenty i w jakim terminie.   Od…

O reakcjach ludzi na pogorszenie sytuacji opowiedzą psychologowie społeczni podczas Seminarium Tajfelowskiego, które 11 lipca odbędzie się na UW. W tym roku konferencja odbywa się pod hasłem „Constructive and destructive reactions to deprivation: Between collective action and prejudice”. Badacze, którzy wezmą udział w spotkaniu, będą starali się odpowiedzieć na pytanie, jak ludzie reagują na pogorszenie…

Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Warszawskiego logo „HR Excellence in Research”. Wyróżnienie otrzymują instytucje, które wdrożyły zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych to dwa europejskie dokumenty opracowane przez Komisję Europejską. Zawierają one rekomendacje dla państw członkowskich, których celem jest stworzenie atrakcyjnego i otwartego…