• Polski
  • English

W czasie XX Festiwalu Nauki na Uniwersytecie odbędą się: debata o początkach państwa polskiego, pokaz kolorowych wulkanów, wykłady o genetyce, grafenie, Sienkiewiczu i inne naukowe atrakcje. Dwadzieścia lat temu Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski podpisały porozumienie o współpracy. Uniwersytet dał festiwalowi zaplecze organizacyjne. Pomysłem otwartych spotkań naukowców z publicznością zainteresowały się inne…

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, 13-16 września odwiedził uczelnie w Meksyku i na Kubie, gdzie rozmawiał o wymianie pracowników i studentów oraz o wspólnych przedsięwzięciach naukowych. W Meksyku prof. Pałys wznowił umowę dwustronną z Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM każdego roku kształci blisko 345 tys. studentów i jest jedną z najważniejszych uczelni w regionie…

Paweł Wdówik z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych został ambasadorem Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Tytuł ambasadora Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami przyznaje kapituła Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. 20 września, w czasie II kongresu Paweł Wdówik, kierownik BON UW, otrzymał to wyróżnienie za dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z dysfunkcjami oraz…