• Polski
  • English

29 i 30 marca w Lublinie odbędzie się konferencja NKN o „Doskonałości edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”. Transmisja online dostępna będzie na stronie NKN. Najważniejszym tematem poruszanym w Lublinie będzie ocena jakości kształcenia w szkołach wyższych w tym proces akredytacji. Omawiana będzie też organizacja procesu kształcenia, porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych…

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW jest partnerem strategicznym międzynarodowego projektu badawczego NIEM – największego w Europie przedsięwzięcia poświęconego integracji uchodźców. “National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection” (NIEM) to przedsięwzięcie 15 państw członkowskich UE, konsorcjum uniwersytetów, think-tanków oraz organizacji pozarządowych chcących poprawiać warunki życia uchodźców. Celem projektu są…

Autorzy uniwersyteckich przedsięwzięć otrzymali ponad milion zł w konkursie Dialog MNiSW. Przeprowadzą badania socjologiczne o twórcach łazików i stworzą system wsparcia przedsiębiorczości. Dialog to konkurs grantowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla przedstawicieli nauki, instytucji badawczych, konsorcjów i firm, którzy chcą tworzyć połączenia między środowiskiem społeczno-gospodarczym i naukowym. Tym razem dofinansowanych zostało 15 przedsięwzięć, w…