• Polski
  • English

O naukowym know-how, czyli o tym, jakie zadania i wyzwania czekają na naukowców w Polsce i za granicą mówią prof. Magda Konarska i prof. Agnieszka Chacińska, autorki projektu ReMedy, który jest międzynarodową agendą badawczą. W numerze można też znaleźć podsumowanie najważniejszych założeń projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, informacje o badaniach i wydarzeniach z życia…

– Cieszę się, że pilotażowy program okazał się czymś, co na stałe wejdzie do naszych murów. A „stałe” znaczy dla Cambridge naprawdę długo. Możemy patrzeć na nasze osiągnięcie jako inwestycję, której korzyści będą odczuwać również przyszłe pokolenia – mówił prof. Leszek Borysiewicz podczas inauguracji strategicznej współpracy między UW i Uniwersytetem w Cambridge. Uroczystość odbyła się…

27 września podczas posiedzenia Senatu UW dyskutowano na temat nowej ustawy zaprezentowanej tydzień wcześniej w Krakowie.   Nowa ustawa ma połączyć regulacje z 4 ustaw: Prawa o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, o pożyczkach i kredytach studenckich. Proces jej przygotowywania…