• Polski
  • English

Statystycznie co 14 dni na świecie ginie jeden język. Dzięki zaangażowaniu naukowców, lokalnych aktywistów oraz przedstawicieli mniejszości jest nadzieja na zatrzymanie tego procesu. Od 13 listopada na Uniwersytecie trwać będzie Tydzień Różnorodności Językowej, poświęcony językom zagrożonym wymarciem, używanym m.in. przez Wilamowian mieszkających w południowej Polsce czy Indian Nahua z Meksyku.   Celem Tygodnia Różnorodności Językowej…

Profesor Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich. Naukowiec został wyróżniony „za teoretyczne wykazanie realności fal grawitacyjnych”.   Fundacja na rzecz Nauki Polskiej co roku przyznaje swoje najważniejsze wyróżnienia naukowcom, którzy mogą pochwalić się przełomowymi osiągnięciami naukowymi. Nagrody przyznawane są w czterech dziedzinach:…

Uniwersytet Warszawski i Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) organizują międzynarodową konferencję poświęconą ogólnokrajowemu systemowi rekrutacji w Polsce – „Pros and Cons of Central Admission to Higher Education Institutions in Poland”. Wydarzenie odbędzie się 14 listopada w Pałacu Kazimierzowskim UW. Konferencja ma na celu rozpoczęcie dyskusji w środowisku akademickim na temat powstania centralnego systemu rekrutacji w Polsce…