• Polski
  • English

Trwa rekrutacja na część kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim. Do wyboru są kierunki prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a także programy w języku angielskim. Osoby, które chciałyby rozpocząć studia w roku akademickim 2017/2018, mogą wziąć udział w drugiej turze rekrutacji. Rejestrować można się m.in. na filologie: bałtycką,…

Zarząd Samorządu Doktorantów UW przygotował ankietę. Pyta w niej o warunki studiowania, przebieg pracy naukowej i dydaktycznej studentów studiów III stopnia oraz współpracę z promotorami, członkami grup badawczych i innymi współpracownikami. Doktoranci mogą wypełnić formularz przez internet. Samorząd chce poznać opinie doktorantów na temat organizacji studiów, współpracy z naukowcami i udziału w pracach badawczych.  …

Podczas tygodniowego wyjazdu świeżo upieczeni studenci mają okazję poznać się i posłuchać o zasadach studiowania na Uniwersytecie. Będą spotkania na temat regulaminu studiów, warunków pomocy materialnej oraz szukania pracy w trakcie studiów i po ich skończeniu. Trwają zapisy na obóz zerowy Campus UW, który odbędzie się od 28 sierpnia do 2 września w Stegnie, niedaleko Krynicy…