• Polski
  • English

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Cambridge będą rozwijać program studiów polskich działających na brytyjskiej uczelni. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 14 lipca. Centrum Studiów Polskich w Cambridge będzie finansowane ze specjalnej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Porozumienie pozwoli na rozwój programu nauczania języka polskiego oraz literatury i kultury polskiej na Uniwersytecie w Cambridge,…

Rekrutacja na studia II stopnia trwa. W cyklu rekrutacyjnym prezentujemy naukowców i nauczycieli akademickich, którzy wykładają na Uniwersytecie. Jednym z nich jest dr hab. Mariusz Trojanowski. Dr hab. Mariusz Trojanowski pracuje na Wydziale Zarządzania. Zajmuje się problematyką marketingu i wspierania sprzedaży – komunikacją, sztuką prezentacji i wystąpień publicznych oraz handlem detalicznym i merchandisigiem. Naukowiec ma…

Naukowcy z Wydziału Psychologii UW pomagają uczestnikom i świadkom wypadków komunikacyjnych oraz osobom, które straciły bliskich w wypadkach. Terapie są organizowane w trzeciej edycji programu TRAKT, w którym uczestniczą specjaliści mający największe w Polsce doświadczenie w leczeniu pourazowego zaburzenia stresowego u ofiar wypadków komunikacyjnych.   PTSD to zespół stresu pourazowego, który dotyka około 25% osób…