• Polski
  • English

Cztery europejskie uczelnie badawcze – Uniwersytet Warszawski, Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze – podpisały deklarację dotyczącą stworzenia europejskiego sojuszu uniwersytetów European University Alliance „4EU”. Uczelnie chcą zacieśnić współpracę w dziedzinie nauki, innowacji, kształcenia i wymiany studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych.   W planach jest organizowanie wspólnych konferencji, wykładów i…

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW jest partnerem w programie stypendialnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Młodzi naukowcy z krajów Bliskiego Wschodu, szczególnie z terenów pokonfliktowych, mogą się starać o stypendia archeologiczne i konserwatorskie. CAŚ ma także stypendia dla studentów i absolwentów polskich uczelni. Stypendia „UNESCO / Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in…

Jest już dostępny najnowszy numer pisma uczelni „Uniwersytet Warszawski”, a w nim m.in. informacje i opinie dotyczące szkolnictwa wyższego oraz projektu nowej ustawy, refleksje o języku w rocznicę Marca ’68, a także specjalny dodatek o badaniach prowadzonych w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. – Dla mnie 1968 rok był wielkim zaskoczeniem, zdałem sobie sprawę, że żyję nie…