• Polski
  • English

7 kwietnia na Uniwersytecie Karola w Pradze odbyło się spotkanie pięciu uczelni uczestniczących w sieci CENTRAL (Central European Network for Teaching and Research in Academic Liaison). W projekcie biorą udział uniwersytety: Warszawski, Karola w Pradze, Humboldta w Berlinie, Wiedeński, Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Tematem dyskusji była m.in. sytuacja węgierskiego Central European University.   Przedstawiciele uniwersytetów:…

Dowód jest czymś cennym. Może dać całkowitą pewność, że obiekt istnieje. Niektóre istnienia można jednak udowodnić bez wskazywania konkretnego ich przykładu. To tak, jakbyśmy chcieli przekonać kogoś, że pudełko nie jest puste bez pokazywania jego zawartości. Trwa konkurs na filmy o dowodach. Twierdzenie „istnieją takie liczby niewymierne a i b, że ab jest liczbą wymierną” można…

8 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie rektorów uczelni Europy Środkowej oraz ligi europejskich uniwersytetów badawczych – LERU. Rektorzy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed europejskim szkolnictwem wyższym. Dyskutowali o 9 Programie Ramowym UE w zakresie badań i innowacji, który realizowany będzie po zakończeniu Horyzontu 2020. Debata dotyczyła także wpływu Brexitu na Europejską Przestrzeń Badawczą…