• Polski
  • English

Dwie uniwersyteckie drużyny znalazły się na podium XXII Akademickich Mistrzostw Europy Środkowej w Programowaniu Zespołowym organizowanych w Zagrzebiu. Akademickie Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym (ACM International Collegiate Programming Contest) to najbardziej prestiżowe zawody programistyczne dla studentów. Regionalne finały są jednocześnie eliminacjami do finałów światowych.   Z europejskiego konkursu studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW…

Konsorcjum FoodConnects, którego członkiem jest UW, wygrało konkurs Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na utworzenie wspólnoty wiedzy i innowacji w obszarze żywności – KIC Food4Future. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to niezależna jednostka UE, wzmacniająca zdolności innowacyjne Europy. Instytut łączy biznes, edukację i badania, tworząc dynamiczne partnerstwa transsektorowe – Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and…

Komisja Europejska podsumowała dotychczasowe wyniki konkursów organizowanych w ramach programu Horyzont 2020. UW zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich instytucji, które zdobyły unijne granty. Na podstawie konkursów, które podsumowała KE, Uniwersytet Warszawski otrzymał dofinansowanie na kwotę 9,29 mln euro. Nasza uczelnia uczestniczy w 24 projektach finansowanych ze środków Horyzontu 2020. Pod kątem liczby realizowanych projektów na…