• Polski
  • English

Komisja Europejska rozstrzygnęła konkurs na projekty, które służyć mają poszerzeniu naszej wiedzy na temat tzw. stosunków przemysłowych, czyli relacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami („Improving expertise in the field of industrial relations”). Granty przyznawała Dyrekcja Generalna KE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. Budżet konkursu wynosił ponad 4 mln euro. O dofinansowanie mogły się starać…

Na Wydziale Prawa i Administracji powstanie Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych. Jego zadaniem będzie umiędzynarodowienie polskich nauk związanych z prawem. Umiędzynarodowienie będzie polegało m.in. na spersonalizowanym wspomaganiu pracowników naukowych w publikowaniu w zagranicznych czasopismach o wysokim wskaźniku cytowań (ang. impact factor), budowaniu sieci współpracy naukowej, pozyskiwaniu zagranicznych pracowników naukowych do prowadzenia działalności naukowej w Polsce.…

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkursy w ramach programów TEAM oraz TEAM-TECH. Łączna suma dofinansowania przyznanego naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego to ponad 9,5 mln zł.  W programie TEAM nagradzane są projekty prowadzone przez doświadczonych naukowców kierujących zespołami badawczymi i współpracujących z zagranicznymi ośrodkami. Do konkursu zgłoszono 52 wnioski, spośród których eksperci wybrali 8 najlepszych.…