• Polski
  • English

Podniesienie jakości nauczania, kształcenia doktorantów, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania to cele projektu, które w latach 2018-2022 będą realizowane na Uniwersytecie Warszawskim dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs zorganizowany w ramach PO WER dotyczy działania Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Projekt Uniwersytetu Warszawskiego „Program zintegrowanych działań na rzecz…

Prof. Michał Tymowski za książkę „Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty” otrzymał nagrodę Klio przyznawaną za najciekawsze książki historyczne roku. Historyk z UW został wyróżniony nagrodą główną w kategorii autorskiej za popularyzację historii i merytoryczny wkład w jej poznawanie. „Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty” to studium o latach 1430-1510 i…

Konsorcjum pod przewodnictwem Uniwersytetu Warszawskiego opracowało uniwersalną platformę online wspomagającą planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych. Dzięki niej urzędnicy i mieszkańcy będą mogli razem podejmować decyzje. System przygotowało Centrum Deliberacji UW. Wykorzystało do tego badania społeczne. Narzędzie jest dostępne dla urzędów za darmo. Pracownia Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Informatyki…