• Polski
  • English

20 uniwersyteckich przedsięwzięć naukowych otrzymało dofinansowanie na ponad 25 mln zł. Pieniądze pochodzą z grantów Narodowego Centrum Nauki: Harmonia 8, Maestro 8 i Sonata Bis 6. 31 stycznia Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 3. konkursów grantowych. Konkurs Maestro był skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić interdyscyplinarne, pionierskie i odkrywcze badania. O granty Harmonia starali…

Akty normatywne i prawne wydawane przez uniwersyteckie wydziały i jednostki będą dostępne w jednym miejscu. Działa serwis internetowy, który gromadzi dokumenty.Od kilku tygodni akty uchwalane na radach wydziałów oraz innych jednostek naukowych i dydaktycznych – których na UW jest w sumie 36 – muszą być zamieszczane w Dzienniku. Zarządzenia, postanowienia, obwieszczenia czy uchwały komisji wyborczych…

25 stycznia Rada Naukowa Instytutu Historycznego UW podjęła uchwałę w sprawie podstawy programowej w nauczaniu historii. W grudniu 2016 r. w Instytucie Historycznym odbyła się debata „Historia najnowsza – obszar nauki, obszar edukacji” na temat nowej podstawy programowej w nauczaniu historii. Inspiracją do spotkania był ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego…