• Polski
  • English

Poznaliśmy nowe statystyki dotyczące uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020, z którego w latach 2014-2020 Unia Europejska finansuje badania naukowe i wspiera innowacje. Dane dotyczą 323 konkursów. Spośród wszystkich polskich instytucji najwięcej projektów finansowanych z Horyzontu 2020 realizuje Uniwersytet Warszawski. Naukowcy z UW uczestniczą w 32 projektach o łącznej kwocie dofinansowania 11,95 mln euro. W…

Zespół algorytmików z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW stara się opisać zjawiska zachodzące na Twitterze: jaka jest szansa, że plotka opublikowana przez jedną osobę trafi do ponad tysiąca innych, w jakim tempie plotka będzie się rozchodzić, jakie cechy musi mieć sieć społecznościowa, żeby plotka rozchodziła się w taki sam sposób jak na Twitterze? Odpowiedzi…

Dwie uniwersyteckie jednostki – Biuro Prawno-Legislacyjne i Zespół Radców Prawnych – zostały połączone. Działają pod nazwą Biuro Prawne. Sprawy prowadzone dotąd w obu jednostkach będą kontynuowane. Biuro Prawne UW będzie się zajmowało m.in.:   wydawaniem opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, autorskiego, prawa karnego, podatkowego, prawa finansów publicznych, prawa pracy, w tym ze stosunku…