• Polski
  • English

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii otrzymał 2 mln zł dotacji celowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na sprzęt i oprogramowanie do utworzenia „Centrum Analiz Medialnych”. Dzięki dotacji wydział sfinansuje sprzęt do nowoczesnych badań medioznawczych i bibliologicznych dla medioznawców, bibliologów i informatologów. Pomieszczenia w budynku wydziału przy ul. Bednarskiej 2/4 zostaną wyposażone w specjalistyczne narzędzia…

– Dyskusji o tym, co należy zmienić, powinna towarzyszyć refleksja, co z obecnego systemu chcemy zachować. W przeciwnym razie możliwych scenariuszy będzie tak dużo, że nasze rozmowy nie doprowadzą do żadnych konkluzji – komentuje obecny stan prac nad nową ustawą prof. Marcin Pałys, rektor UW.1 marca na Politechnice Warszawskiej trzy zespoły wybrane w konkursie zorganizowanym…

W drugim półroczu gimnazjaliści i licealiści z 17 mazowieckich szkół uczą się filozofii. Zajęcia rozwijające umiejętność krytycznego i twórczego myślenia oraz argumentacji przygotowali dla nich wykładowcy Instytutu Filozofii UW. „Filozofia w akcji” i „Filozofia na co dzień” to dwa projekty, które otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).   – Filozofowie wyszli z…