• Polski
  • English

Prof. Anna Brożek z Wydziału Filozofii i Socjologii otrzymała grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na badania dotyczące ineditów Kazimierza Twardowskiego – twórcy lwowsko-warszawskiej szkoły filozofii. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł „Dziedzictwo narodowe”. Do konkursu zgłoszono 249 wniosków. 28 z nich zostało zakwalifikowanych do finansowania. Wśród nich jest…

Spotkania społeczności UW z powstańcami wpisały się w kalendarz uniwersyteckich wydarzeń. Tak będzie i w kolejną rocznicę. W uniwersyteckich budynkach w czasie wojny stacjonowali Niemcy. W 1944 roku powstańcy próbowali odbić teren kampusu głównego z rąk okupanta. Tę historię przypomną zebrani przy bramie głównej przy Krakowskim Przedmieściu powstańcy z Grupy Bojowej „Krybar” oraz pracownicy i…

79 lat temu, 29 lipca 1938 roku, oddano do użytku uniwersyteckie Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne na górze Pop Iwan. Dzieje tego miejsca od dawna wzbudzają zainteresowanie historyków. Od kilku lat UW wspiera jego odbudowę. W latach 1936-1938 na górze Pop Iwan, dziś znajdującej się na terenie Ukrainy, w mało dostępnej części Karpat Wschodnich, na wysokości 2022 metrów…