• Polski
  • English

– Jeżeli powstająca ustawa ma być dobra, to po pierwsze powinna być rodzajem „konstytucji dla nauki”: określić ogólne ramy funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego na przynajmniej dziesięć lat, gwarantować uczelniom autonomię i wymagać daleko posuniętej samodzielności – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, otwierając konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się w dniach 19-20 czerwca…

65 wybitnych naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi dołączyło do Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). Wśród nich są dwie Polki, m.in. prof. Magda Konarska z Centrum Nowych Technologii UW. EMBO zrzesza 1700 europejskich naukowców zajmujących się biologią molekularną. Działa od 1964 r., wspiera rozwój badań w tej dziedzinie, m.in. poprzez finansowanie stypendiów, warsztatów i grantów dla…

Profesorowie Saul Kripke i Michał Heller to goście specjalni kongresu filozofów, który odbędzie się na UW od 18 do 22 czerwca. Pierwszy World  Congress on Logic and Religion odbył się dwa lata temu w Brazylii. Tym razem w Warszawie międzynarodową konferencję zorganizował Instytut Filozofii UW. Do Warszawy przyjedzie 150 myślicieli z całego świat.   Gościem…