• Polski
  • English

25 kwietnia podczas spotkania z cyklu „8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie” brytyjski historyk prof. Timothy Garton Ash wygłosi wykład „Is Europe disintegrating?”.  Prof. Timothy Garton Ash jest wykładowcą na Uniwersytecie Oxfordzkim. Specjalizuje się w historii powojennej Europy. Jest autorem dziewięciu książek z zakresu nauk politycznych, przedstawiających transformację ustroju w Europie na przestrzeni 30 lat. Eseje…

Pracownicy UW i doktoranci, którzy chcą zaprezentować Uniwersytet podczas konferencji lub innych wydarzeń, mogą skorzystać z opracowanych materiałów o uczelni – w języku polskim i angielskim. Od marca 2017 roku administracja centralna wydaje materiały informacyjne w jednolitej koncepcji graficznej. Dzięki temu publikacje o Uniwersytecie są spójne wizualnie. Koncepcja graficzna uwzględnia zasady dotyczące stosowania logotypu UW…

Jednym z tematów prac Narodowego Kongresu Nauki, który w drodze szerokiej dyskusji środowiskowej ma doprowadzić do powstania nowej ustawy regulującej kwestie szkolnictwa wyższego i nauki, jest wyłanianie uniwersytetów badawczych. Bez rozstrzygania o konieczności podziału uczelni na różne typy, w poniższym tekście zaprezentowano koncepcję zasad i warunków, które mogłyby być wzięte pod uwagę przy projektowaniu nowego…