• Polski
  • English

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW jest partnerem strategicznym międzynarodowego projektu badawczego NIEM – największego w Europie przedsięwzięcia poświęconego integracji uchodźców. “National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection” (NIEM) to przedsięwzięcie 15 państw członkowskich UE, konsorcjum uniwersytetów, think-tanków oraz organizacji pozarządowych chcących poprawiać warunki życia uchodźców. Celem projektu są…

Autorzy uniwersyteckich przedsięwzięć otrzymali ponad milion zł w konkursie Dialog MNiSW. Przeprowadzą badania socjologiczne o twórcach łazików i stworzą system wsparcia przedsiębiorczości. Dialog to konkurs grantowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla przedstawicieli nauki, instytucji badawczych, konsorcjów i firm, którzy chcą tworzyć połączenia między środowiskiem społeczno-gospodarczym i naukowym. Tym razem dofinansowanych zostało 15 przedsięwzięć, w…

Do 31 marca trwa pierwsza tura rekrutacji na studia w Szkole Edukacji, które są przeznaczone dla przyszłych i początkujących polonistów albo matematyków. Za co cenią je obecni studenci? Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to nietypowe studia podyplomowe. Ich program został opracowany we współpracy z renomowanym Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia (Teachers College…