• Polski
  • English

Holograficzna pamięć atomowa, wymyślona i skonstruowana przez fizyków z UW, jest pierwszym urządzeniem zdolnym generować pojedyncze fotony w grupach liczących po co najmniej kilkadziesiąt sztuk. Całkowicie bezpieczne, kwantowe łącza o dużej przepustowości, a nawet konstrukcja jednej z odmian komputerów kwantowych – to możliwe zastosowania nowego źródła pojedynczych fotonów zbudowanego na Wydziale Fizyki. Po raz pierwszy…

Institut français d’archéologie orientale i Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze uruchomiły stały program stypendialny. Okazją jest 80-lecie współpracy. W latach 30. XX wieku Kazimierz Michałowski jako pierwszy Polak rozpoczął w Egipcie badania naukowe. W mieście Edfu jego ekipa prowadziła wykopaliska na terenie zabudowań i nekropolii. Odnalezione zabytki są do dziś przechowywane w…

8 lutego została podpisana umowa o współpracy między UW i Uniwersytetem Paryż-Sorbona. Współpraca dotyczyć będzie badań naukowych, dydaktyki i aktywności kulturalnej. Uczelnie będą wspólnie prowadzić projekty badawcze, organizować sympozja i konferencje naukowe, prowadzić wymianę akademicką, która obejmie nie tylko studentów i pracowników naukowych, ale również pracowników administracji. Uniwersytety chcą też rozwinąć działalność Ośrodka Kultury Polskiej…