• Polski
  • English

– Cieszę się, że pilotażowy program okazał się czymś, co na stałe wejdzie do naszych murów. A „stałe” znaczy dla Cambridge naprawdę długo. Możemy patrzeć na nasze osiągnięcie jako inwestycję, której korzyści będą odczuwać również przyszłe pokolenia – mówił prof. Leszek Borysiewicz podczas inauguracji strategicznej współpracy między UW i Uniwersytetem w Cambridge. Uroczystość odbyła się…

27 września podczas posiedzenia Senatu UW dyskutowano na temat nowej ustawy zaprezentowanej tydzień wcześniej w Krakowie.   Nowa ustawa ma połączyć regulacje z 4 ustaw: Prawa o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, o pożyczkach i kredytach studenckich. Proces jej przygotowywania…

– Od dziś Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych będzie korzystał z budynku znajdującego się na zabytkowym kampusie, w sercu Uniwersytetu, w miejscu, które ma swój genius loci – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, podczas otwarcia odnowionego Gmachu Audytoryjnego. Uroczystość odbyła się 27 września.   Renowacja Gmachu Audytoryjnego trwała trzy lata. Podczas generalnego remontu…