• Polski
  • English

W Muzeum Narodowym w Kuwejcie otwarto wystawę prezentującą wyniki prac badawczych polsko-kuwejckiej misji archeologicznej. Prof. Piotr Bieliński z UW otrzymał odznakę Bene merito. Polsko-kuwejcka misja archeologiczna rozpoczęła się w 2006 roku. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW nawiązało wtedy współpracę z kuwejcką Narodową Radą ds. Kultury, Sztuki i Piśmiennictwa (NCCAL). Pierwsze prace wykopaliskowe rozpoczęły się w 2007…

Na zakończenie jubileuszowych wydarzeń przygotowaliśmy specjalną publikację, w której można znaleźć 200 wypowiedzi o Uniwersytecie i nauce. Historia UW to suma uniwersyteckich biografii, a cytaty są podobno lepsze niż argumenty. Dlatego publikacja, która została przygotowana na zakończenie obchodów dwusetlecia Uniwersytetu Warszawskiego, to zbiór 200 wypowiedzi osób związanych z uczelnią: rektorów, profesorów, wykładowców, studentów i doktorów…

17 i 18 listopada na UW odbędzie się doroczne spotkanie sieci zrzeszającej uczelnie z 35 europejskich stolic – UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe). Podczas dwudniowej konferencji odbędą się Zgromadzenie Ogólne UNICA oraz seminarium zatytułowane „Universities in the Capitals and the Grand Challenges”. Panele seminaryjne będą poświęcone m.in. wpływowi uczelni na rozwój miast…