• Polski
  • English

Dowód jest czymś cennym. Może dać całkowitą pewność, że obiekt istnieje. Niektóre istnienia można jednak udowodnić bez wskazywania konkretnego ich przykładu. To tak, jakbyśmy chcieli przekonać kogoś, że pudełko nie jest puste bez pokazywania jego zawartości. Trwa konkurs na filmy o dowodach. Twierdzenie „istnieją takie liczby niewymierne a i b, że ab jest liczbą wymierną” można…

8 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie rektorów uczelni Europy Środkowej oraz ligi europejskich uniwersytetów badawczych – LERU. Rektorzy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed europejskim szkolnictwem wyższym. Dyskutowali o 9 Programie Ramowym UE w zakresie badań i innowacji, który realizowany będzie po zakończeniu Horyzontu 2020. Debata dotyczyła także wpływu Brexitu na Europejską Przestrzeń Badawczą…

Pracownicy i doktoranci UW mogą wziąć udział w drugim konkursie „UW: Inicjatywy dla otoczenia”. Projekty można zgłaszać do 21 maja. W drugiej edycji konkursu „UW: Inicjatywy dla otoczenia” mogą wziąć udział pracownicy naukowi posiadający przynajmniej stopień doktora i doktoranci UW. Projekty, które można zgłaszać do konkursu, powinny dotyczyć współpracy Uniwersytetu z organizacjami pozarządowymi i instytucjami…