• Polski
  • English

Senat Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszym w tym roku akademickim posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie sprzeciwiania się aktom agresji i nienawiści. Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża swoje głębokie zaniepokojenie przypadkiem napaści na członka naszej społeczności akademickiej profesora Jerzego Kochanowskiego. Szczególnie poruszył nas fakt, że powodem agresji miało być posługiwanie się przez profesora w miejscu publicznym językiem niemieckim.…

Coraz cieplejszy klimat jest przedmiotem badań wielu dziedzin nauki. Prof. Szymon Malinowski opowie o globalnym ociepleniu widzianym okiem fizyka. Pierwszy powakacyjny wykład z cyklu „Zapytaj fizyka” poprowadzi Szymon Malinowski, profesor nauk o Ziemi pracujący na Wydziale Fizyki UW. Jego zainteresowania badawcze dotyczą fizyki chmur i opadów, turbulencji atmosferycznych, modelowania numerycznego i przewidywalności procesów atmosferycznych.  …

O tym, jak samorządy mogą prowadzić konsultacje społeczne, wykorzystując narzędzia informatyczne, będą mówić uczestnicy konferencji „Nowe perspektywy dialogu” 12 października. Konferencja „Nowe perspektywy dialogu: technologie informatyczne w procesach decyzyjnych” jest skierowana do badaczy i praktyków zainteresowanych zarządzaniem komunikacją w procesach decyzyjnych. W czasie zjazdu zostaną zaprezentowane rezultaty przedsięwzięć stosowanych w kraju i zagranicą do konsultacji…