• Polski
  • English

Prof. Jerzy Kochanowski z Instytutu Historycznego UW został tegorocznym laureatem nagrody historycznej tygodnika „Polityka” w kategorii prac naukowych i popularnonaukowych. Uczony otrzymał wyróżnienie za publikację „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957”.   Prof. Jerzy Kochanowski specjalizuje się w najnowszej historii Polski. Na Uniwersytecie Warszawskim pracuje od 1988 roku. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie w Moguncji i Imre-Kertesz-Kolleg w…

W ubiegłym tygodniu w Sejmie RP odbyło się I czytanie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Równolegle do prac parlamentarnych, na UW trwają konsultacje dotyczące dostosowania wewnętrznych regulacji do zapisów nowej ustawy. Odbyła się I tura warsztatów dla członków społeczności akademickiej. Zespoły rektorskie zw. think tankami pracują nad szkicami rozwiązań. Odbywają się też…

 –波兰, Bōlán (Polska) to mój drugi dom. Zakochałam się w tym kraju. Ludzie są tu bardzo mili, pomocni i otwarci, zwłaszcza na Uniwersytecie Warszawskim – mówi Qian Li-Piszczek, lektor języka chińskiego na Wydziale Orientalistycznym UW. To kolejna bohaterka cyklu poświęconego umiędzynarodowieniu na UW. Qian Li-Piszczek jest absolwentką dwóch pekińskich uczelni University of International Business and…