• Polski
  • English

Spotkania społeczności UW z powstańcami wpisały się w kalendarz uniwersyteckich wydarzeń. Tak będzie i w kolejną rocznicę. W uniwersyteckich budynkach w czasie wojny stacjonowali Niemcy. W 1944 roku powstańcy próbowali odbić teren kampusu głównego z rąk okupanta. Tę historię przypomną zebrani przy bramie głównej przy Krakowskim Przedmieściu powstańcy z Grupy Bojowej „Krybar” oraz pracownicy i…

79 lat temu, 29 lipca 1938 roku, oddano do użytku uniwersyteckie Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne na górze Pop Iwan. Dzieje tego miejsca od dawna wzbudzają zainteresowanie historyków. Od kilku lat UW wspiera jego odbudowę. W latach 1936-1938 na górze Pop Iwan, dziś znajdującej się na terenie Ukrainy, w mało dostępnej części Karpat Wschodnich, na wysokości 2022 metrów…

Erasmus to nie tylko studia zagranicą. 28 krajów Unii Europejskiej oraz Islandia, Macedonia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja czekają na praktykantów. Studenci, doktoranci i absolwenci mogą odbyć praktyki na uczelniach, w bibliotekach, laboratoriach, muzeach, biurach tłumaczeniowych, przedsiębiorstwach, szpitalach, jednostkach administracji, placówkach naukowo-badawczych i innych organizacjach. Praktyki mogą stanowić integralną część programu studiów (praktyki obowiązkowe) lub być…