• Polski
  • English

„Opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim (1844-1855)” Kazimierza Stronczyńskiego ze zbiorów BUW zostały wpisane na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Program Pamięć Świata działa od 1992 r. z inicjatywy UNESCO. Został on stworzony po to, by chronić dokumenty o znaczeniu historycznym przechowywane w instytucjach pamięci takich, jak biblioteki, archiwa i muzea.  …

Analiza geoglifów na płaskowyżu Nazca oraz badania cetrum Cahuachi to przykłady projektów łączących archeologów z Polski oraz Włoch. Współpraca naukowa w rejonie Andów trwa już od 30 lat. Geoglify kultury Nazca (monumentalne rysunki naziemne widziane z lotu ptaka) znajdują się na południu Peru. Są uznawane przez UNESCO za obiekt światowego dziedzictwa. Włosi badają je od…

7 listopada odbędzie się uroczystość odnowienia doktoratu profesora Janusza Reykowskiego. Jubilat jest związany z Uniwersytetem Warszawskim od początku swojej kariery naukowej. Jest twórcą idei i aktualnych do dziś koncepcji z zakresu psychologii emocji, motywacji, wartości oraz zachowań politycznych.   Profesor Reykowski to jeden z najwybitniejszych polskich psychologów, pionier psychologii politycznej w Polsce. Przez wiele lat…