• Polski
  • English

Na Wydziale Prawa i Administracji powstanie Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych. Jego zadaniem będzie umiędzynarodowienie polskich nauk związanych z prawem. Umiędzynarodowienie będzie polegało m.in. na spersonalizowanym wspomaganiu pracowników naukowych w publikowaniu w zagranicznych czasopismach o wysokim wskaźniku cytowań (ang. impact factor), budowaniu sieci współpracy naukowej, pozyskiwaniu zagranicznych pracowników naukowych do prowadzenia działalności naukowej w Polsce.…

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkursy w ramach programów TEAM oraz TEAM-TECH. Łączna suma dofinansowania przyznanego naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego to ponad 9,5 mln zł.  W programie TEAM nagradzane są projekty prowadzone przez doświadczonych naukowców kierujących zespołami badawczymi i współpracujących z zagranicznymi ośrodkami. Do konkursu zgłoszono 52 wnioski, spośród których eksperci wybrali 8 najlepszych.…

20 grudnia na temat nowej podstawy programowej w nauczaniu historii dyskutować będą wykładowcy z Wydziału Historycznego. – Chcemy zapoczątkować dyskusję nad rolą nauczania historii najnowszej w kształceniu na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Inspirację do dyskusji stanowi ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej – mówi dr hab.…