• Polski
  • English

2 października o godz. 14.00 rozpocznie się nowy rok akademicki. Orszak w togach przejdzie w uroczystym pochodzie, a prof. Marcin Pałys, rektor UW, podsumuje ostatnie wydarzenia z życia uczelni i opowie o planach. Pierwszy wykład wygłosi dr hab. Marcin Zych z Ogrodu Botanicznego UW – „Jak intymne życie roślin wpływa na dobrostan ludzi”. O godz.…

Przedstawiciele 6 partnerów międzynarodowego projektu Centre of Excellence for nanophotonics, advanced materials and novel crystal growth-based technologies – ENSEMBLE3  spotkali się w Warszawie, aby zainaugurować działalność konsorcjum. Jego celem jest stworzenia na UW centrum doskonałości, które zajmowałoby się technologiami wzrostu kryształów. Partnerzy chcą uzyskać dofinansowanie w konkursie Teaming for Excellence programu Horyzont 2020.   W kwietniu…

19 września w Krakowie rozpocznie się Narodowy Kongres Nauki, podczas którego zaprezentowany zostanie projekt nowej ustawy regulującej kwestie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podsumowało toczącą się od roku dyskusję na temat kształtu nowej ustawy, publikując stanowisko zawierające rekomendacje odnośnie podstawowych elementów systemu.   „Polskie środowisko akademickie jest gotowe…