• Polski
  • English

Kończy się szczególny, bo jubileuszowy, rok na Uniwersytecie. O tym, jak wyglądały ostatnie miesiące, piszemy w podsumowaniu najważniejszych wydarzeń. Czas wyborów 20 kwietnia Kolegium Elektorów UW zdecydowało, że rektorem Uniwersytetu w kadencji 2016-2020 będzie prof. Marcin Pałys, który pełnił tę funkcję również przez ostatnie cztery lata. Niespełna miesiąc później, 18 maja, odbyły się wybory prorektorów.…

Paweł Gora, doktorant Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, otrzymał drugą nagrodę w konkursie „Forum Akademickiego” na artykuł popularyzujący badania. W 12. edycji konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” – „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” wzięło udział 138 naukowców i doktorantów. Nagrodzono trzech badaczy, którzy napisali najlepsze artykuły popularnonaukowe dotyczące prowadzonych przez siebie badań.…

Komisja Europejska rozstrzygnęła konkurs na projekty, które służyć mają poszerzeniu naszej wiedzy na temat tzw. stosunków przemysłowych, czyli relacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami („Improving expertise in the field of industrial relations”). Granty przyznawała Dyrekcja Generalna KE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. Budżet konkursu wynosił ponad 4 mln euro. O dofinansowanie mogły się starać…