• Polski
  • English

Do 31 marca trwa pierwsza tura rekrutacji na studia w Szkole Edukacji, które są przeznaczone dla przyszłych i początkujących polonistów albo matematyków. Za co cenią je obecni studenci? Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to nietypowe studia podyplomowe. Ich program został opracowany we współpracy z renomowanym Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia (Teachers College…

29 marca słuchacze wykładu dowiedzą się, jak europejskie uczelnie obchodziły swoje jubileusze: jak wyglądały listy gratulacyjne, stroje, prezenty i świętowanie w miastach. W ubiegłym roku Uniwersytet Warszawski obchodził dwusetlecie istnienia. W czasie wykładu „Od Wilna do Heidelbergu. Jubileusze europejskich szkół wyższych w okresie międzywojennym” Adam Tyszkiewicz z Muzeum UW zaprezentuje przebieg najważniejszych uroczystości jubileuszowych innych…

Pracownicy UW coraz częściej komercjalizują wyniki badań. Senat uchwalił Regulamin zarządzania własnością intelektualną na UW, który określa zasady rozpowszechniania tych wyników. Regulamin obowiązuje pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, stażystów, stypendystów i naukowców wizytujących.   Akt precyzuje, czym jest rezultat twórczy wytworzony na Uniwersytecie: są to wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, wyhodowane albo…