• Polski
  • English

„Program wieloletni to program zmiany, modernizacji różnych działań uniwersytetu. Budynki są narzędziami wtórnymi wobec tych przedsięwzięć” – przekonuje prof. Marcin Pałys, rektor UW. O tym, jak musi się zmienić nasz sposób działania i myślenia o uczelni, żeby cele programu wieloletniego zostały osiągnięte, rektor UW opowiada w wywiadzie, który ukazał się na łamach styczniowego numeru pisma „UW”.

Defibrylatory ratujące życie czy serwisy rowerowe? Może jedno i drugie? Od 15 do 29 stycznia można głosować na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego. Studenci, doktoranci i pracownicy UW mogą wybierać spośród 14 zatwierdzonych pomysłów. Głosowanie prowadzone jest poprzez stronę www.partycypacyjny.uw.edu.pl. O tym, które projekty zostaną zrealizowane zadecyduje liczba głosów. W puli jest 300 tys. zł.…

Smartfon, który pomaga uczyć się chińskiego bez znaków, i system konwertujący pismo w języku starogreckim na brajl to przykłady narzędzi, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami na uniwersytecie. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW pomaga niepełnosprawnym studentom i pracownikom w pełnym uczestnictwie w życiu akademickim. W ostatnim czasie pracownicy biura udostępnili system do konwertowania języka starogreckiego…