• Polski
  • English

22 czerwca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu. Prof. Wróblewski jest badaczem fizyki cząstek elementarnych, specjalizuje się w mechanizmach produkcji hadronów. Zajmuje się także historią fizyki i popularyzacją nauki. Jest autorem ponad dwustu publikacji naukowych. Jako uczeń prof. Mariana Danysza uczestniczył w badaniach…

Uniwersyteccy naukowcy otrzymali łącznie prawie 14 mln zł na stworzenie zespołów, które zajmą się badaniami nad DNA, detekcją fal grawitacyjnych oraz pracami z lingwistyki i optyki. Wyróżnieni przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej badacze przez 3 lata będą prowadzić przedsięwzięcia we współpracy z partnerami naukowymi z Polski i zagranicy oraz partnerami gospodarczymi. Naukowcy zostali wyłonieni…

– Jeżeli powstająca ustawa ma być dobra, to po pierwsze powinna być rodzajem „konstytucji dla nauki”: określić ogólne ramy funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego na przynajmniej dziesięć lat, gwarantować uczelniom autonomię i wymagać daleko posuniętej samodzielności – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, otwierając konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się w dniach 19-20 czerwca…