• Polski
  • English

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW ma dla młodych naukowców stypendia. Zwycięzcy konkursu poprowadzą swoje badania w stacji w Kairze. Zgłoszenia do 31 marca. Tak, jak w latach ubiegłych, w roku akademickim 2017/2018 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW dysponować będzie stypendiami dla młodych naukowców na prowadzenie badań naukowych w Egipcie. Mogą one obejmować szeroko rozumianą archeologię i historię…

Polska będzie uczestniczyć w decyzjach Światowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności. Węzłem Krajowym sieci kieruje dr Piotr Tykarski z Wydziału Biologii. Polska została 39. członkiem głosującym Światowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (Global Biodiversity Information Facility) oraz 19. państwem członkowskim z Europy. Reprezentanci Polski mogą odtąd brać udział w głosowaniach i podejmowaniu decyzji rady zarządzającej GBIF. Przewodniczącym…

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii otrzymał 2 mln zł dotacji celowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na sprzęt i oprogramowanie do utworzenia „Centrum Analiz Medialnych”. Dzięki dotacji wydział sfinansuje sprzęt do nowoczesnych badań medioznawczych i bibliologicznych dla medioznawców, bibliologów i informatologów. Pomieszczenia w budynku wydziału przy ul. Bednarskiej 2/4 zostaną wyposażone w specjalistyczne narzędzia…