• Polski
  • English

27 września podczas posiedzenia Senatu UW dyskutowano na temat nowej ustawy zaprezentowanej tydzień wcześniej w Krakowie.   Nowa ustawa ma połączyć regulacje z 4 ustaw: Prawa o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, o pożyczkach i kredytach studenckich. Proces jej przygotowywania…

– Od dziś Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych będzie korzystał z budynku znajdującego się na zabytkowym kampusie, w sercu Uniwersytetu, w miejscu, które ma swój genius loci – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, podczas otwarcia odnowionego Gmachu Audytoryjnego. Uroczystość odbyła się 27 września.   Renowacja Gmachu Audytoryjnego trwała trzy lata. Podczas generalnego remontu…

Konsorcja Virgo Collaboration i LIGO Scientific Collaboration, w których działają astronomowie z UW, ogłaszają pierwszą wspólną detekcję fal grawitacyjnych. Jest to już czwarta obserwacja fal grawitacyjnych wytworzonych podczas zlewania się dwóch czarnych dziur. Detekcja ta ma ważne astrofizyczne konsekwencje, ale oprócz tego posiada jeszcze dodatkowy atut: jest to pierwszy statystycznie istotny sygnał fali grawitacyjnej zarejestrowany…