• Polski
  • English

8 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie rektorów uczelni Europy Środkowej oraz ligi europejskich uniwersytetów badawczych – LERU. Rektorzy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed europejskim szkolnictwem wyższym. Dyskutowali o 9 Programie Ramowym UE w zakresie badań i innowacji, który realizowany będzie po zakończeniu Horyzontu 2020. Debata dotyczyła także wpływu Brexitu na Europejską Przestrzeń Badawczą…

Pracownicy i doktoranci UW mogą wziąć udział w drugim konkursie „UW: Inicjatywy dla otoczenia”. Projekty można zgłaszać do 21 maja. W drugiej edycji konkursu „UW: Inicjatywy dla otoczenia” mogą wziąć udział pracownicy naukowi posiadający przynajmniej stopień doktora i doktoranci UW. Projekty, które można zgłaszać do konkursu, powinny dotyczyć współpracy Uniwersytetu z organizacjami pozarządowymi i instytucjami…

USOSweb w smartfonie, elektroniczne portfolio dla studentów, wideokonferencje i webinaria to przykładowe przedsięwzięcia, które zwiększą jakość, dostępność i efektywność kształcenia na UW. Na uczelni jest realizowany projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”. E-usługi na UW są związane m.in. z procesem rekrutacji, sprawami socjalnymi studentów i e-learningiem. To wspólne przedsięwzięcie trzech uniwersyteckich…