• Polski
  • English

Pierwszy z dwóch dni otwartych UW za nami. 8 kwietnia na Ochocie prezentowały się nauki ścisłe i przyrodnicze. 22 kwietnia na kampusie głównym będą wszystkie wydziały. Rekrutacja na studia I i II stopnia rozpocznie się 5 czerwca i potrwa do 7 lipca. Kandydaci jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji będą mieli szansę poznać Uniwersytet podczas Dnia Otwartego,…

7 kwietnia na Uniwersytecie Karola w Pradze odbyło się spotkanie pięciu uczelni uczestniczących w sieci CENTRAL (Central European Network for Teaching and Research in Academic Liaison). W projekcie biorą udział uniwersytety: Warszawski, Karola w Pradze, Humboldta w Berlinie, Wiedeński, Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Tematem dyskusji była m.in. sytuacja węgierskiego Central European University.   Przedstawiciele uniwersytetów:…

Dowód jest czymś cennym. Może dać całkowitą pewność, że obiekt istnieje. Niektóre istnienia można jednak udowodnić bez wskazywania konkretnego ich przykładu. To tak, jakbyśmy chcieli przekonać kogoś, że pudełko nie jest puste bez pokazywania jego zawartości. Trwa konkurs na filmy o dowodach. Twierdzenie „istnieją takie liczby niewymierne a i b, że ab jest liczbą wymierną” można…